Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

ASTE Sp. z o.o.

ASTE Sp. z o.o.
Kowale, ul. Magnacka 25
80-180 Gdańsk 

Tel. 058 340 69 00 
Fax 058 340 69 01 

E-mail: aste@aste.pl  
Internet: www.aste.pl  

 
Prezentacja

Aste Sp. z o.o., gdańska spółka już od 25 lat dostarcza kable i osprzęt kablowy na potrzeby rynku kolejowego w Polsce.

Oferowane przez nas produkty doskonale sprawdzają się w infrastrukturze kolejowej oraz
pojazdach szynowych.

 

 

1 – urządzenia przytorowe sterowania ruchem kolejowym
2 – sygnalizatory
3 – oświetlenie
4 – serwerownie
5 – nastawnie, siedziby lcs
6 – urządzenia i sieci w tunelach
7 – pojazdy szynowe

Produkty spełniają polską normę kolejową PN-K-02511:2000, standardy Unii Europejskiej, wymagania właścicieli infrastruktury kolejowej, operatorów taboru, producentów pojazdów i podzespołów:
• wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego
• odporność na wibracje
• wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na uderzenia w niskich temperaturach
• odporność na promieniowanie UV
• wytrzymałość na bardzo niskie i wysokie temperatury
• bardzo długi czas życia instalacji (do 20 lat)


Główne towary:
• anteny, kable promieniujące
• kable kolejowe zasilające, do przesyłu danych, koncentryczne
• złącza kablowe
• system ochrony kabli
• kanały i studnie kablowe
• mocowanie kabli i wiązek kablowych
• identyfikacja kabli i urządzeń

Główni dostawcy:

      

       

 

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

         

 

TABOR SZYNOWY