Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Elektroniczne Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe EZZ

 
 
Termin ważności: 2012-03-10
Kontakt:
Elester-PKP Sp. z o.o.
ul. Pogonowskiego 81,
90-569 Łódź.
tel.: (42) 253 46 00
fax: (42) 253 46 10
marketing: (42) 253 46 11 do 13
email: biuro@elester-pkp.com.pl, marketing@elester-pkp.com.pl
 
 
 
Prezentacja
Podobne produkty

Elektroniczne Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe EZZ


Elektroniczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe przeznaczone jest do zabezpieczania układów zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego z izolowanymi względem ziemi oboma biegunami. EZZ zapewnia wyłączalność zwarć doziemnych na poziomie znacznie niższym niż gwarantują to podstawowe zabezpieczenia nadprądowe stacji.

Zastosowanie EZZ na podstacjach trakcyjnych zapewnia:
- wyłączanie zwarć doziemnych w podstacji,
- wyłączanie zwarć doziemnych w kablach zasilaczy trakcyjnych bez zakłóceń w pracy podstacji,
- wyłączanie podstacji przy przerwaniu kabli powrotnych,
- ochronę przeciwporażeniową,
- nadzór stanu sieci i kabli powrotnych poprzez kontrolę napięć i prądów doziemnych,
- możliwość ograniczenia prądów błądzących dzięki kontroli i sygnalizacji doziemienia szyny minusowej.
W przypadku pojawienia się na obudowach urządzeń napięcia przekraczającego wartość napięcia dotykowego bezpiecznego, następuje zadziałanie zwiernika tyrystorowego łączącego biegun uszyniony z instalacją uziemiającą stacji. Ochrona ta funkcjonuje niezależnie od obecności pomocniczych napięć zasilających.
 

EZZ jest konstrukcją dwuczęściową złożoną ze zwiernika tyrystorowego oraz szafki sterującej. Zwiernik tyrystorowy posiada połączenie z szyną ujemną oraz z uziemieniem stacji. Wraz z obwodami komutacyjnymi, przekaźnikiem nadprądowym i listwą zaciskową zamocowany jest w dolnej komorze obudowy. Górna komora szafy zawiera zespół sterujący oraz panel sygnalizacyjno-kontrolny. Urządzenie wyposażone jest w obwody sygnalizacji wewnętrznej optycznej oraz zewnętrznej - przeznaczonej do podłączenia sygnalizatorów lub obwodów automatycznego sterowania.
Warianty wykonania
EZZ - 2T - dla potrzeb trakcji tramwajowej.
EZZ - 1P/2 - dla potrzeb trakcji kolejowej na podstacjach trakcyjnych.
EZZ - 1K/2 - dla potrzeb trakcji kolejowej w kabinach sekcyjnych.