Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Budimex SA

Budimex SA

ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
 
Prezentacja
Kontakty


Budimex jest spółką z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją. Liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil jej działalności obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa również swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań SA.Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.Misją Firmy jest realizacja inwestycji budowlanych i usług na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa z poszanowaniem środowiska naturalnego, zasad etyki, dbałością o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników, które osiągniemy dzięki profesjonalizmowi i pasji tworzenia, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.


Zakres wykonywanych prac w obszarze budownictwa kolejowego:

 • Projektowanie, budowa, modernizacja obiektów kolejowych wraz z infrastrukturą
 • Projektowanie i budowa nawierzchni dróg kolejowych
 • Projektowanie i budowa obiektów inżynieryjnych
 • Projektowanie i budowa podtorza kolejowego wraz zzabudową warstw ochronnych i robotami ziemnymi
 • Projektowanie i budowa nawierzchni przejazdów kolejowych i dróg kołowych
 • Usuwanie szkód górniczych
 • Roboty utrzymaniowe torów, rozjazdów i obiektów inżynieryjnych infrastruktury kolejowej w szerokim zakresie
 • Remont bocznic kolejowych
 • Likwidacja linii kolejowych
 • Regeneracja nawierzchni stalowej 
 • Roboty ziemne
 • Przeładunki kruszyw i ich składowanie oraz sprzedaż materiałów podsypkowych
 • Usługi transportowe i dźwigowe

 

Posiadane licencje i certyfikaty:

 • Licencja Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy (nr WPR/120/2005)
 • Certyfikat Bezpieczeństwa potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej (nr PL 1120100017)
 • Certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN - N  18001:2004
 • Certyfikat dla Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005
 • Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008

 

Wysoka jakość wykonywanych prac zapewnia wykwalifikowana kadra wyspecjalizowanych zespołów wykonawczych oraz stosowane technologie. Stosowane materiały i techniki wykonawcze, sprzęt, metody diagnozowania i kontroli spełniają wymagania techniczne Klienta. Prace wykonywane są  z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo wg zasad ustalonych w regulaminach prowadzenia robót i instrukcjach dla prac w obszarze zarządzanym przez Klienta.

 

 

Najważniejsze kontrakty zrealizowane przez Budimex:

 • Pomorska Kolej Metropolitalna - zaprojektowanie i budowa dwutorowej linii koeljowej PKM na odcinku od włączenia w stację Gdańsk Wrzeszcz do połączenia z linią kolejową nr 201 (Kościerzyna - Gdynia) o łącznej długości ok. 17 km.
 • LCS Iława - wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 184,800 do km 236,920 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie.
 • PKP Bydgoszcz - budowa pierwszego etapu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy.
 • Dworzec Główny PKP Wrocław – odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu wraz z  przebudową infrastruktury technicznej.
 • Gdynia Główna Osobowa – modernizacja stacji kolejowej wraz z infrastrukturą.
 • Stacja Święta Katarzyna – modernizacja stacji kolejowej na linii E-30 Opole - Legnica.

Budimex SA ul. Stawki 40 01-040 Warszawa

tel. +48 22 623 60 00, fax. +48 22 623 60 01 e-mail: info@budimex.pl, www.budimex.pl

 

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. ul. Chodakowska 100 03-816 Warszawa

tel. +48 22 473 71 04, fax +48 22 473 77 14 e-mail: sekretariat@pni.net.pl, www.pni.net.pl