Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa typu Edilon LC-L - przejazdy kolejowe

 
 
Numer: B/2008/0093
Data wydania: 2008-09-12
Termin ważności: bezterminowo
Producent: TINES S.A.
Kontakt:
Tines SA
ul. Królowej Jadwigi 192
30-212 Kraków
Tel .+48 12 296 09 50
+48 12 296 09 54
Biuro: biuro@tines.pl
Dział Techniczny: dtech@tines.pl
 
 
 
Prezentacja
Dane techniczne
Podobne produkty

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo - drogowa typu Edilon LC-L (Level Crossing – Lenght) to bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni na przejazdach. Jej podstawowym elementem jest prefabrykowana płyta żelbetowa. W płycie są ukształtowane kanały szynowe, w których mocowane są szyny za pomocą systemu ERS. Prefabrykowane płyty żelbetowe produkowane są standardowo o długościach 3 m, 4 m i 6 m, stąd ich oznaczenie LC-3, LC-4, LC-6.


Nawierzchnia typu Edilon LC-L dzięki zintegrowaniu nawierzchni kolejowej i drogowej jest skutecznym rozwiązaniem problemu nierównomiernego osiadania toru i jezdni oraz tak uciążliwego klawiszowania płyt występującego przy zabudowie przejazdu płytami tradycyjnymi. Nawierzchnia typu Edilon LC-L spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom nawierzchni układanym na przejazdach. Charakteryzuje się ona dużą odpornością na obciążenia od coraz cięższych pojazdów samochodowych, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, dużą trwałością, a także zmniejszeniem oddziaływań dynamicznych na konstrukcję drogi szynowej i otoczenie, wywołanych przez przejeżdżające pojazdy szynowe.

Więcej informacji znajdziesz tutaj www.tines.pl

 


KOLEJ, TRAMWAJ

Szczegółowy opis systemu >>

Prezentacja multimedialna >>