Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Licznik energii prądu stałego LE 3000plus

 
 
Kontakt:
Siedziba Spółki w Łodzi
90-569 Łódź, Pogonowskiego 81.
tel.: (42) 253 46 00
fax: (42) 253 46 10
marketing: (42) 253 46 11 do 13
email: biuro@elester-pkp.com.pl, marketing@elester-pkp.com.pl
 
 
 
Prezentacja
Podobne produkty

Licznik energii prądu stałego LE 3000plus

Licznik energii prądu stałego LE 3000plus jest nowoczesnym urządzeniem umożliwiającym pomiar rozliczeniowy mocy i energii trakcyjnej w układach zasilania i pojazdach trakcji elektrycznej prądu stałego. Dzięki wbudowanemu modemowi GSM możliwa jest zdalna, zautomatyzowana transmisja danych pomiarowych do systemów rozliczeniowych (Licznik LE 3000plus komunikuje się bezpośrednio z systemem rozliczeń energii PKP Energetyka S.A.) Licznik energii LE 3000plus posiada klasę pomiarową 1, potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydawanym dla każdego egzemplarza przez uprawnioną instytucję. Wszystkie części licznika umieszczone są w obudowach umożliwiających ich plombowanie. Rozwiązanie to gwarantuje zarówno bezpieczeństwo danych rejestrowanych, jak i przekazywanych przez urządzenie. Jest to wymóg podstawowy do indywidualnych rozliczeń z dostawcą energii.

W wykonaniu standardowym licznik LE 3000plus składa się z następujących elementów: części pomiarowej (wysokonapięciowa) LE 3000plus HVM, części komunikacyjnej (niskonapięciowa) LE 3000plus KOM, bocznika do pomiaru prądu oraz zintegrowanej anteny GSM/GPS.

Część pomiarowa, która wykonuje pomiary prądu i napięcia oraz obliczenia energii, zasilana jest wyłącznie z napięcia mierzonego, co uniemożliwia pobór energii bez jej rejestracji. Licznik LE3000plus mierzy zarówno energię pobieraną z sieci, jak i oddawaną do sieci (rekuperowaną), przy czym są one naliczane i rejestrowane osobno. Część komunikacyjna odpowiada za odczyt danych pomiarowych oraz ich archiwizację i przesyłanie do systemów rozliczeniowych.
Część komunikacyjna posiada wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt danych pomiarowych oraz informacji o stanie pracy licznika. Zdalna transmisja danych odbywa się za pomocą wbudowanego modemu GPRS. Dane pomiarowe mogą być wysyłane cyklicznie w postaci plików XML na zdefiniowany serwer FTP oraz odczytywane na żądanie, przy pomocy dedykowanego oprogramowania firmowego lub protokołu opisanego w normie PN-EN 62056-21 (dawnej IEC 61107), przy czym wszystkie wymienione tryby odczytu danych mogą być włączone jednocześnie. Moduł komunikacyjny wyposażony jest w czytnik pamięci dotykowych, umożliwiający identyfikację przewoźnika. Dane z licznika mogą więc stanowić podstawę do rozliczeń równolegle dla kilku odbiorców energii. Licznik LE 3000plus realizuje również funkcję lokalizacji pojazdu szynowego dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS. Funkcja ta wykorzystywana jest gdy poruszający się pojazd korzysta z energii dostarczanej przez różnych dostawców.

W zależności od wykonania licznik LE 3000plus może być stosowany w:
Lokomotywach elektrycznych 3kV (np. EU07, EP07, EP09, ET22, Traxx),
Elektrycznych zespołach trakcyjnych 3kV (np.. ELF, 19WE, EN57, EN57 AKM, EN71),
Lokomotywach elektrycznych 2,4kV (np. El2).
Wagonach tramwajowych lub trolejbusach 660 V.
Podstacjach trakcyjnych 3kV.
Kabinach sekcyjnych 3kV.
Rozdzielnicach ogrzewania wagonów 3kV (SUG, SOWAG).

LE 3000plus jest pierwszym polskim licznikiem prądu stałego, którego część pomiarowa zasilana jest z napięcia mierzonego. Takie rozwiązanie gwarantuje autonomiczną pracę licznika.

Licznik LE 3000plus został nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowych Targach EXPOPOWER 2011 w Poznaniu
Licznik LE 3000plus został nagrodzony w 2011 roku Medalem Prezesa SEP