Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Ogrzewanie Rozjazdów Kolejowych

 
 
Kontakt:
Siedziba Spółki w Łodzi
90-569 Łódź, Pogonowskiego 81 .

tel.: (42) 253 46 00
fax: (42) 253 46 10
marketing: (42) 253 46 11 do 13
email: biuro@elester-pkp.com.pl, marketing@elester-pkp.com.pl
 
 
 
Prezentacja
Podobne produkty

Ogrzewanie Rozjazdów Kolejowych – ZNOR i ZNOR-2
System ZNOR pozwala na:
 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów kolejowych ZNOR-M.
 Oświetlenie terenów kolejowych ZNOR-S.
 Obsługę energetyki przejazdów kolejowych ZNOR-RSOP.

Jednym z podstawowych zadań systemu ZNOR i jego kolejnej wersji ZNOR-2 jest automatyczne ogrzewanie opornic i zamknięć (koryt) rozjazdów kolejowych. Ogrzewanie może być załączone ręcznie lub automatycznie w oparciu o informacje uzyskiwane z przetworników pogodowych umieszczonych przy rozjazdach.
System Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów ZNOR składa się z 3 podstawowych grup elementów:
1. urządzenia przytorowe (grzałki, skrzynie transformatorów separacyjnych, czujniki temperatury, czujniki nawiewu śniegu CNS, czujniki opadu),
2. lokalne szafy sterujące (wyposażone w nowy sterownik SOOR MS) umieszczone w pasie przytorowym,
3. pulpit sterujący, zainstalowany w punkcie nadzoru (w pobliżu ogrzewanych rozjazdów, może to być np. pobliska nastawnia).

Urządzenia systemu realizują pełny zakres funkcji sterowania i nadzoru zarówno na poziomie stacji, grupy stacji jak i Lokalnego Centrum Sterowania (LCS). Dyspozytor ma możliwość wyboru czy samodzielnie zarządza pojedynczymi obwodami, grupami obwodów czy decyzję o uruchamianiu poszczególnych urządzeń pozostawia automatyce. W takim przypadku system uzależnia swoją decyzję od informacji uzyskiwanych z rozmieszczonych czujników i detektorów (np.: nawiewu śniegu, opadu i wilgotności, temperatury, zmierzchu itp.). Dodatkowo automatyczna praca urządzeń może być oparta o planowy rozkład przejazdów pociągów lub zaplanowane potrzeby użytkownika. Daje to możliwość przygotowania wielu różnych wariantów pracy urządzeń. Swoboda ustawień jest szczególnie ważna i wygodna w systemie ogrzewania rozjazdów gdzie optymalizacja konfiguracji załączenia wybranego trybu pozwala na ogrzanie tylko konkretnych rozjazdów. Przekłada się to wówczas na wymierne oszczędności finansowe wynikające z ograniczenia zbędnego poboru energii.

System ZNOR wykorzystuje znormalizowane dla potrzeb energetyki kolejowej protokoły komunikacyjne i może przesyłać informacje przy użyciu pełnego spektrum środków transmisyjnych jak na przykład: tradycyjne sieci miedziane, sieci bazujące na łączach światłowodowych (cyfrowe PDH, SDH, SLK, Ethernet) lub sieci radiowe (GSM/GPRS/EDGE, UMTS lub dzierżawione kanały oraz WiFi). Dzięki temu system może być dostosowany do istniejącej infrastruktury jak i uwarunkowań geograficznych zamawiającego.

W sytuacjach, gdy istnieje potrzeba równoczesnego zastosowania systemu ogrzewania rozjazdów i systemu oświetlenia możliwe jest wykorzystanie szaf ogrzewania rozjazdów, znajdujących się w pasie torowym do celów oświetleniowych. Jest to rozwiązanie optymalne zwłaszcza dla małych stacji, gdzie szczególnie ważny jest aspekt ekonomiczny.
Zadaniem systemu ZNOR-S jest automatyczne sterowanie oświetleniem terenów kolejowych. Konstrukcja działania systemu oświetlenia jest analogiczna do systemu ogrzewania rozjazdów. Praca automatyczna opiera się o dane z czujników zmierzchu oraz (lub) z zegara astronomicznego. Możliwe jest również ręczne załączanie wybranych obwodów. Oświetleniem sterować można zarówno z poziomu stacji jak i za pośrednictwem sieci transmisyjnej z oddalonego centrum. ZNOR-2-S wyposażony jest w funkcję autodiagnostyki, pozwalającej na wykrycie uszkodzeń oraz kontrolę stanu sprawności lamp oświetleniowych. Dodatkowo system oświetlenia wyposażony jest w możliwość regulacji natężenia oświetlenia w oparciu o kalendarz oświetleń, pozwala to w określonych warunkach ograniczać nadmierne zużycie energii.