Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowe
Panel firmy

Thales Polska sp. z o.o.


Thales Polska sp. z o.o.

Thales Polska sp. z o.o.
ul. gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
NIP: 779-00-00-215

www.thalesgroup.com  

 
Prezentacja

 

 

Thales Polska sp. z o.o.

 

Działając w ponad 50 krajach i zatrudniając około 68 000 pracowników, Grupa Thales jest światowym liderem w systemach informacji o kluczowym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa, lotnictwa oraz transportu. W oparciu o swoją wiedzę na temat najbardziej zaawansowanych technologii oraz zakrojonych na wielką skalę systemów oprogramowania Thales jest gotów podjąć wyzwania dotyczące bezpieczeństwa swoich klientów w coraz bardziej złożonym świecie.

 Dzięki zaangażowaniu 22 500 wysoko wykwalifikowanych naukowców i inżynierów Thales zdobył uznanie za zdolność tworzenia i wdrażania technologii cywilnych i wojskowych. Wykorzystując międzynarodową działalność, obejmującą cały łańcuch wartości od urządzeń po systemy i usługi, Thales odgrywa kluczową rolę w budowaniu bezpieczeństwa na świecie.

 

W Polsce Thales zatrudnia ponad 100 pracowników i jest zaangażowany we wdrażanie najnowszych technologii dla kolei, obronności i sektora finansowego. W obszernym portfolio Thales Polska sp. z o.o. znajdują się wszelkiego typu produkty i systemy potrzebne dla rozwijającej się polskiej gospodarki, m.in. systemy radarowe, oferowane dla biznesu cywilnego i obronnego, systemy transakcyjne dla bankowości, systemy zabezpieczeń elektronicznych dla różnych branż i wiele innych zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla wojska, branży lotniczej, transportu, telekomunikacji, czy też dla sektora publicznego.

Thales Polska sp. z o.o. powstała na bazie spółki Komunikacyjne Zakłady Automatyki i Teletechniki, która w 2006 roku została wykupiona przez Alcatel Polska S.A. Po połączeniu firmy Alcatel-Lucent i przeniesieniu działalności związanej z automatyką transportu do firmy Thales, Thales stał się właścicielem KZAiT. W styczniu 2007 roku aktywa Alcatel Transportations and Security zostały przeniesione do firmy Thales. Spółka jest częścią dywizji Systemy Transportu (DTS). Roczna sprzedaż Thales w dziedzinie transportu to 1,5 miliarda Euro, przy zatrudnieniu 6 tysięcy pracowników. Oferta Thales dla transportu dzieli się na: automatykę kolejową („Safety and Capacity”), centra sterowania („Security and Control”), oraz systemy dystrybucji biletów i technologie bezkontaktowe („Seamless Travel”).

 

Thales przywiązuje ogromną wagę do skutecznego zarządzania jakością we wszystkich obszarach działalności, czego potwierdzeniem jest posiadanie certyfikatów zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz publikacji standaryzacyjnej NATO   AQAP 2110:2009.  Oczekiwania naszych klientów są motorem naszego rozwoju organizacyjnego i technologicznego oraz ciągłego doskonalenia świadczonych przez naszą firmę usług, które leżą u podstaw budowy trwałych relacji z naszymi klientami.  

Posiadamy także oficjalny numer dostawcy dla NATO 

  

NCAGE:  0798H

Obecnie jednym z celówSpółki jest, poza stałą działalnością na rynku kolejowym, wprowadzenie na polski rynek rozwiązań Thales w ramach sektora obronnego oraz cywilnego.

Klientom w sektorze publicznym oferujemy systemy poboru opłat, w tym zintegrowane, interoperacyjne systemy tzw. e- ticketingu (biletowanie), systemy parkingowe, inteligentne systemy transportowe ITS, tj. sterowanie i zarządzanie ruchem drogowym, systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, kategoryzacja pojazdów, wideomonitoring, elektroniczny pobór opłat. Z zakresu zintegrowanych rozwiązań dla komunikacji i systemów nadzoru Thales proponuje systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, systemy kontroli dostępu, systemy bezpieczeństwa, w tym również dla infrastruktury strategicznej, jak lotniska, oparte na systemach radarowo-kamerowych i detekcji intruza (perymetryka), systemy monitoringu z zaawansowaną analizą obrazu. Z zakresu łączności radiowej Thales oferuje system TETRA, z dziedziny symulacji zaś – najwyższej klasy (zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej) symulatory dla pojazdów ciężarowych, symulatory lotu czy symulatory dla elektrowni atomowych.

W ramach biznesu wojskowego natomiast jesteśmy partnerem m.in. dla MON oraz MSWiA w zakresie dostarczania systemów łączności, obserwacji, systemów dla lotnictwa oraz Marynarki Wojennej.

 

Podstawowa, wieloletnia działalność Spółki to systemy sterowania ruchem kolejowym. Thales Polskasp. z o.o.dostarcza zintegrowane technologie dla transportu kolejowego i miejskiego. Wieloletnie doświadczenie oraz bogate referencje pozwalają nam oferować urządzenia sterowania na najwyższym, światowym poziomie z zastosowaniem najnowszych technologii i zaawansowanych rozwiązań. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo oraz prędkość w ruchu kolejowym, utrzymując płynność jazdy pociągów. Oferujemy klientowi wsparcie konsultacyjne przy wyborze optymalnych rozwiązań z punktu widzenia biznesowego i technicznego. Wdrażamy dostarczane systemy i integrujemy je z już istniejącymi. W ścisłej współpracy z naszymi klientami opracowujemy koncepcje nowych usług i sposoby ich wprowadzania na rynek.

Największe zrealizowane do tej pory w Polsce zadanie modernizacyjne polegało na zabudowie urządzeń automatyki kolejowej firmy Thales w ramach Poznańskiego Węzła Kolejowego. Podczas tej inwestycji wyposażono największą dotychczas stację kolejową w Polsce – Poznań Główny w komputerowy system sterowania typu ESTW L 90 5 oraz wprowadzono zdalne sterowanie w obszarze LCS Poznań, gdzie sterowaniem objęto 320 zwrotnic. Obecnie Thales realizuje inwestycję dotyczącą zaprojektowania i budowy systemu ETCS poziom 1 na linii CMK na 225 km odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie. Głównym jej celem jest podniesienie maksymalnej prędkości pociągów do 200 km/h. Dzięki temu Thales uczestniczy jako partner PKP PLK we wdrażaniu pierwszej instalacji ETCS oraz pierwszej linii dużych prędkości w Polsce. Realizacja inwestycji podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu oraz częściowo przystosuje linię do spełnienia wymogów interoperacyjności w zakresie podsystemu sterowania ruchem kolejowym. Thales wygrał ponadto przetarg na wykonanie sygnalizacji dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”. Celem modernizacji tej linii jest dostosowanie korytarza E 30 do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych.

 

Nasze doświadczenie wynika z wieloletniej obecności na rynku transportowym oraz wdrożeń na całym świecie.Wybrane zrealizowane projekty w ramach automatyki kolejowej to: w Niemczech – wyposażanie linii kolei DB w urządzenia automatyki oraz wdrożenie systemu ETCS  (European Train Control System) poziomu 2 na linii Berlin-Halle/Leipzig, pierwsza na świecie komercyjna instalacja ETCS poziomu 1 w Bułgarii, na Węgrzech - wdrożenie systemu ETCS poziomu 1 na linii międzynarodowej Wiedeń-Budapeszt, w Szwajcarii - wdrożenie systemu ETCS poziomu 2 w tunelu Lötschberg. Niektóre projekty znajdują się nadal w fazie realizacji: w Anglii - projekt linii metra, w Hiszpanii – wyposażenie w urządzenia automatyki i wdrożenie systemu ETCS na liniach dużych prędkości. Modernizujemy także linie metra w Paryżu. Nasze urządzenia można spotkać w wielu miastach i liniach kolejowych nie tylko Europy, ale także Ameryki Północnej i Azji. Poniżej znaleźć można opis produktów oferowanych przez Grupę Thales w ramach systemów srk:

 

  • ETCS poziomu 2 to kontrola jazdy pociągu w oparciu o ciągłą, cyfrową transmisję radiową. W poziomie 2, system wyposażony jest w radiowe centra sterowania RBC (Radio Block Center), które spełniają funkcję interfejsu pomiędzy urządzeniami stacyjnymi i urządzeniami w pojeździe OBU (On-Board Unit). Centrum RBC przekazuje zezwolenie na jazdę poprzez łączność radiową GSM-R w oparciu o konwencjonalne urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk). Thales wyposażył testowy odcinek systemu ETCS w Niemczech na linii Berlin – Halle, a także wyposażył w ten system wiele innych linii w Europie.
  • ETCS poziomu 1jest to system, który oferuje innowacyjne i konkurencyjne rozwiązania zapewniające interoperacyjność kolejową z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Thales jako pierwszy na świecie wyposażył w system ETCS poziomu 1 linię w Bułgarii, a także uruchomił pierwsze połączenie miedzynarodowe, instalując ETCS na linii Wiedeń - Budapeszt, której oficjalne otwarcie odbyło się we wrześniu 2005 roku.
  • System ESTW L90 5 to elektroniczna modułowa nastawnica, która łączy w sobie wysoką wydajność przy niskich kosztach. Jest to nowoczesny i kompaktowy system, łatwy w utrzymaniu i eksploatacji. Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (rozjazdy, semafory, urządzenia kontroli niezajętości toru itp.) realizowane są przez elastyczne moduły sterowników. Dzięki rozbudowanemu systemowi diagnostycznemu możliwe jest szybkie wykrycie błędów i uszkodzeń. Istnieje również możliwość uruchomienia zintegrowanej w systemie blokady liniowej. Elektroniczna nastawnica ESTW L90 5 jest ważnym elementem linii kolejowych na wielu liniach w Europie.
  • System Command 900 jest to system zdalnego sterowania i zarządzania ruchem, który umożliwia sterowanie nastawnicami przekaźnikowymi i elektronicznymi, wykorzystując ten sam interfejs operatora, zlokalizowany na centralnym stanowisku dyżurnego ruchu. W oparciu o obraz na monitorach, dyżurny ruchu nadzoruje przejazd pociągów. Na monitorach widoczny jest układ torowy wraz ze stanem zajętości odcinków, stanów semaforów oraz innymi niezbędnymi informacjami. Jednym z kluczowych modułów systemu Command 900 jest system ARAMIS. Jest to potężne narzędzie, pozwalające na zarządzanie linią bądź obszarem sieci kolejowej w czasie rzeczywistym. System ARAMIS ma także na celu automatyczną realizację zadań związanych z przekazywaniem informacji dotyczących ruchu pociągu.

 

  • Systemy liczników osi AzLM to podstawowe urządzenia służące do kontroli niezajętości toru, stanowiące jednocześnie bezpośrednią alternatywę dla tradycyjnych obwodów torowych. Liczniki osi AzLM firmy Thales to mikroprocesorowy, multisekcyjny system, którego działanie nie zależy od stanu podtorza i długości nadzorowanego odcinka toru. System ten, w persepektywie czasu, zapewnia niskie koszty eksploatacji. Dzięki wyjątkowo wysokiej niezawodności, system liczników osi AzLM jest szeroko stosowany na  całym świecie.
  • Jednosekcyjny licznik osi AzLS to system, który nie wymaga instalacji urządzeń wewnętrznych, co umożliwia zdecentralizowaną kontrolę odcinków torowych. Z powodzeniem jest instalowany na długich odcinkach oraz liniach, gdzie występuje zły stan podtorza. System AzLS może współpracować z urządzeniami blokad liniowych, urządzeniami stacyjnymi i urządzeniami na przejazdach kolejowych. System ten charakteryzuje się wysoką niezawodnością oraz niskimi kosztami utrzymania.
  • Urządzenia L826H to najnowszej generacji elektrohydrauliczne napędy zwrotnicowe, posiadające funkcję regulacji skoku iglicy i czasu przestawiania. Ich zalety ujawniają się szczególnie w przypadku rozjazdów wielonapędowych na liniach dużych prędkości, zwrotnic w tunelach, rozjazdów krzyżowych oraz wykolejnic. Napędy te są szeroko stosowane m.in przez koleje niemieckie, hiszpańskie i holenderskie. Roczna produkcja to około 2000 napędów zwrotnicowych.

Inne nasze produkty wytwarzane w Polsce:

  • Elektroniczna, samoczynna blokada liniowa ESBL 2000 działa na zasadzie rozproszonego systemu komputerowego. Wszystkie funkcje tej blokady realizowane są przez dwa typy komputerowych sterowników: stacyjnych i liniowych. System ESBL 2000 to urządzenia w pełni autonomiczne. W zależności od potrzeb może realizować funkcje blokady trzy – lub cztero-stawnej.
  • Sieciowy system audiowizualnego monitorowania obiektów przemysłowych SAMNET przeznaczony jest do monitorowania obiektów kolejowych (przejazdy) i przemysłowych, znajdujących się w znacznej odległości. System ten składa się z urządzeń w rejonie monitorowanym (kamery), urządzeń transmisyjnych (kable, światłowody) i urządzeń instalowanych w rejonie centrum (monitory, pulpit sterujący, rejestratory obrazu).