Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Komunikat

 
2016-01-04 09:43:30

DOLKOM zapewnia bezpieczeństwo

DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu otrzymała wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikaty bezpieczeństwa, które stanowią przedłużenie dotychczas posiadanych certyfikatów.

Certyfikat bezpieczeństwa część A posiada numer PL1120150037 i jest ważny do 01.12.2020 roku.

Certyfikat bezpieczeństwa część B posiada numer PL1220150044 i jest ważny do 28.12.2020 roku.

Należy podkreślić, że system zarządzania bezpieczeństwem objął posiadane przez spółkę bocznice kolejowe, co zostało uwzględnione w wydanym certyfikacie bezpieczeństwa cz. A.

W dniu 25.08.2015 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał dla Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe.
Certyfikat posiada numer PL/31/0015/0008 i jest ważny do 01.09.2018.

DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu posiada wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające bezpieczne wykonywanie przewozów (certyfikaty bezpieczeństwa cz. A i B) oraz gwarantujące spełnienie wymagań bezpieczeństwa w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych (certyfikat ECM) łącznie z przeprowadzaniem we własnych warsztatach przeglądów i napraw pojazdów specjalnych poziomu P2 do P5.


« powrót
zobacz prezentację firmy »