Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu


50-502 Wrocław ul. Hubska 6 
Prezentacja
Komunikaty
Kontakty
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej

DOLKOM spółka z o. o. we WrocławiuPrzedsiębiorstwo od ponad 60 lat zajmuje się budową, naprawami i utrzymaniem nawierzchni kolejowej oraz naprawami pojazdów kolejowych specjalnych.

Spółka realizuje prace w zakresie:Modernizacje i naprawy główne stacji i linii kolejowych, szczególnie w zakresie wymiany nawierzchni torowej, rozjazdów i napraw podtorza przy pomocy dźwigów UK, układarek toru SBT i żurawi EDNaprawy bieżące linii kolejowych przy użyciu posiadanych maszyn do robót torowych o dużej wydajności m.in. podbijarek torów i rozjazdów, oczyszczarek, zgarniarek i profilarek.Roboty związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej, szczególnie torów, rozjazdów i podtorza oraz diagnostyka nawierzchni i pomiary geodezyjne.Wynajem maszyn do robót torowych,Naprawy planowe (główne i rewizyjne), rewizje podwozia oraz usuwanie awarii maszyn do robót torowych, maszyn do napraw sieci trakcyjnej i innych pojazdów kolejowych specjalnych.Naprawy i modernizacje dźwigów i żurawi w tym żurawi kolejowych serii EDK, żurawików na wózkach motorowych, układarek do układania torów, oraz żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej wraz z odbiorem przez inspektora dozoru technicznego w oparciu o uprawnienia numer TDT-M/N-36/04 wydane przez Transportowy Dozór TechnicznyProfesjonalna diagnostyka oraz naprawa elementów i podzespołów elektronicznych układów sterowania i automatyki oraz elementów hydrauliki siłowej.Spółka posiada wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
  • Licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy - nr WPR/116/2005.


  • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji złącza szynowego typu UIC60 i S49 spawanych termitowo metodą SoWoS - nr B/2004/013.


  • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji złącza szynowego typu UIC60 i S49 zgrzewanych zgrzewarką torową typu PRSM - nr B/2004/018.


  • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji toru bezstykowego wykonanego z zastosowaniem technologii pełnej równowagi naprężeń – nr B/2005/075.Spółka posiada wydane przez Prezesa UTK Certyfikaty Bezpieczeństwa cz. A cz. B.Spółka posiada wydany przez Prezesa UTK certyfikat dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM).W dniu 29 sierpnia 2018 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał dla Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe.
Certyfikat numer PL/31/0018/0017, ważny do 2 września 2023 roku jest przedłużeniem dotychczas posiadanego certyfikatu wydanego w 2015 roku.
Wydany certyfikat potwierdza, że spółka spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 445/2011 i w ramach swojego systemu utrzymania zapewnia prawidłowe utrzymanie i bezpieczną eksploatację wagonów towarowych w tym m.in. wagonów do przewozu materiałów wykorzystywanych do remontów i napraw infrastruktury kolejowej.
Przyjęty w spółce DOLKOM system zarządzania utrzymaniem obejmujący oprócz wagonów towarowych również inne eksploatowane pojazdy kolejowe w tym pojazdy kolejowe specjalne, gwarantuje spełnienie wszystkich wymogów dotyczących utrzymania pojazdów kolejowych i gwarantuje bezpieczną ich eksploatację.
 

PKP Energetyka S. A. na wniosek DOLKOM sp. z o. o. przeprowadziła postępowanie w celu wydania świadectwa kompetencji w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania spółka została uznana kwalifikowanym wykonawcą i otrzymała status uznania nadany przez Spółkę PKP Energetyka S. A.
Potwierdzeniem pozytywnego wyniku postępowania jest wydanie w dniu 17.07.2018 przez PKP Energetyka S. A. „Świadectwa kompetencji wykonawcy usługi”
Zakres wymieniony w świadectwie obejmuje: przeprowadzanie przeglądów i napraw z zakresu poziomów P2 do P5, napraw bieżących i awaryjnych pojazdów kolejowych specjalnych MTW, PS-00, WM-15P, PUSiO, FUM oraz naprawy i regeneracje podzespołów.
Świadectwo jest ważne do 17.07.2021.
 

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 28.06.2018 r. podpisała umowę z firmą Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H na dostawę wysokiej wydajności podbijarkę torową i rozjazdową typu UNIMAT 09-32/4S Dynamic. Fabrycznie nowy sprzęt zwiększy potencjał maszynowy DOLKOM już w 2020 roku.
Maszyna typu UNIMAT 09-32/4S Dynamic to dwupodkładowa maszyna podbijająca, 10 osiowa uniwersalna maszyna podbijająca oparta na zasadach pracy najnowszych maszyn podbijających zwrotnice (unimat 4S) – z funkcją stabilizacji (DGS). Wysokowydajna podbijarka torowa i rozjazdowa wyposażona w zespoły stabilizujące, umożliwiająca sprawne i efektywne prowadzenie robót bieżącego utrzymania na zmodernizowanych liniach i odcinkach kolejowych. Wydajność maszyny jest znacznie wyższa od obecnie najlepszej posiadanej przez Spółkę podbijarki rozjazdowej typu UNIMAT 08-475/4S i wynosi ok. 1,2 km toru na godz., przy jednoczesnym płynnym przejściu z toru w rozjazd. Funkcja DGS realizuje zastabilizowanie toru bez potrzeby sprowadzania drugiej maszyny. Maszyna UNIMAT 09-32/4S Dynamic pozwoli na podbicie torów i rozjazdów wraz z ich zastabilizowaniem, w trakcie krótkich zamknięć torowych jak również w przerwach między pociągami.

Niewątpliwą zaletą tak skonfigurowanej maszyny jest przywrócenie ruchu po podbiciu toru z prędkością rozkładową, bez wprowadzania miejscowych czasowych ograniczeń prędkości. W przypadku zmodernizowanych linii i odcinków kolejowych – zwłaszcza tych o dużym natężeniu ruchu, posiadanie tego typu maszyny będzie jednym z podstawowych wymogów, umożliwiających oferowanie przez Spółkę tego typu produktu.

Zwiększenie potencjału w segmencie podbijarek zapewni pełną realizację usług w zakresie inwestycji i utrzymania dla Zakładów Linii Kolejowych.

Uzyskanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z o.o. we Wrocławiu wprowadziła zmiany do posiadanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Wprowadzone zmiany przystosowały system do spełnienia wymogów zmienionej w 2015 roku normy PN-EN ISO 9001.
Zastosowanie nowego wydania normy w posiadanym systemie zostało potwierdzone przez przeprowadzony audit ponownej certyfikacji.
Potwierdzeniem właściwego wdrożenie zmian i ich zgodności z nową normą są wydane certyfikaty:
PN-EN ISO 9001:2015 nr 040/P035/J ważny do 21.07.2021 r.
PN-N-18001:2004 nr 040?P035/B ważny do 21.07.2021 r.
 

DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu otrzymała wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikaty bezpieczeństwa, które stanowią przedłużenie dotychczas posiadanych certyfikatów.

Certyfikat bezpieczeństwa część A posiada numer PL1120150037 i jest ważny do 01.12.2020 roku.

Certyfikat bezpieczeństwa część B posiada numer PL1220150044 i jest ważny do 28.12.2020 roku.

Należy podkreślić, że system zarządzania bezpieczeństwem objął posiadane przez spółkę bocznice kolejowe, co zostało uwzględnione w wydanym certyfikacie bezpieczeństwa cz. A.

W dniu 29.08.2018 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przedłużył dla Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe.
Certyfikat posiada numer PL/31/0018/0017 i jest ważny do 02.09.2023.

DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu posiada wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające bezpieczne wykonywanie przewozów (certyfikaty bezpieczeństwa cz. A i B) oraz gwarantujące spełnienie wymagań bezpieczeństwa w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych (certyfikat ECM) łącznie z przeprowadzaniem we własnych warsztatach przeglądów i napraw pojazdów specjalnych poziomu P2 do P5.

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. wydały dla DOLKOM sp. z o. o. "Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych" nr 2/2018 ważne do 26.10.2021. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. na wniosek DOLKOM sp. z o. o. przeprowadziły postępowanie w celu przedłużenia ważności posiadanego przez DOLKOM „Świadectwa kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych”.
Przeprowadzone postępowanie potwierdziło właściwe przygotowanie spółki do realizacji usług naprawy i modernizacji pojazdów kolejowych specjalnych i podzespołów tych pojazdów.
Wynikiem postępowania jest przedłużenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ważności i wydanie nowego „Świadectwa kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych” nr 2/2018 w zakresie wymienionym w świadectwie.
Świadectwo jest ważne do 26 października 20121 roku.
Wydane świadectwo pozwala realizować naprawy poziomu P2 do P5 i modernizacje pojazdów użytkowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz wykonywać naprawy podzespołów dla pojazdów kolejowych specjalnych.
 

2018-09-10 12:09:30
Przedłużenie certyfikatu ECM dla DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu
W dniu 29 sierpnia 2018 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał dla Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu certyfikat... więcej »
2018-07-26 09:21:50
DOLKOM otrzymał wydane przez PKP Energetyka Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych
PKP Energetyka S. A. na wniosek DOLKOM sp. z o. o. przeprowadziła postępowanie w celu wydania świadectwa kompetencji w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych. Na podstawie... więcej »
2018-07-06 11:15:32
Uroczyste podpisanie umowy z firmą Plasser & Theurer na zakup uniwersalnej podbijarki rozjazdów i torów typu UNIMAT.
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 28.06.2018 r. podpisała umowę z firmą Plasser & Theurer... więcej »
2018-07-06 11:12:58
Uzyskanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z o.o. we Wrocławiu wprowadziła zmiany do posiadanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania... więcej »
2018-05-22 09:08:59
Przedłużenie ważności Świadectwa kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych dla DOLKOM sp. z o. o.
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. na wniosek DOLKOM sp. z o. o. przeprowadziły postępowanie w celu przedłużenia ważności posiadanego przez DOLKOM „Świadectwa kompetencji wykonawcy... więcej »
2016-01-04 09:43:30
DOLKOM zapewnia bezpieczeństwo
DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu otrzymała wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikaty bezpieczeństwa, które stanowią przedłużenie dotychczas posiadanych... więcej »
2015-04-29 12:21:21
Inwestycje w nowe maszyny i unowocześnianie zaplecza remontowego
DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu inwestuje w nowe maszyny do robót torowych i w unowocześnianie zaplecza remontowego w celu poprawy jakości produkcji i usług.modernizacje... więcej »

Tel. (71) 717 5630 Fax (71) 717 5164 e-mail: dolkom@dolkom.pl www.dolkom.pl