Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu


50-502 Wrocław ul. Hubska 6 
Prezentacja
Komunikaty
Kontakty
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury KomunikacyjnejDOLKOM spółka z o. o. we WrocławiuPrzedsiębiorstwo od ponad 60 lat zajmuje się budową, naprawami i utrzymaniem nawierzchni kolejowej oraz naprawami pojazdów kolejowych specjalnych.Spółka realizuje prace w zakresi


 • Modernizacje i naprawy główne stacji i linii kolejowych, szczególnie w zakresie wymiany nawierzchni torowej, rozjazdów i napraw podtorza przy pomocy dźwigów UK, układarek toru SBT i żurawi EDK.   


 • Naprawy bieżące linii kolejowych przy użyciu posiadanych maszyn do robót torowych o dużej wydajności m.in. podbijarek torów i rozjazdów, oczyszczarek, zgarniarek i profilarek.   


 • Roboty związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej, szczególnie torów, rozjazdów i podtorza oraz diagnostyka nawierzchni i pomiary geodezyjne.   


 • Wynajem maszyn do robót torowych,   


 • Naprawy planowe (główne i rewizyjne), rewizje podwozia oraz usuwanie awarii maszyn do robót torowych, maszyn do napraw sieci trakcyjnej i innych pojazdów kolejowych specjalnych.   


 • Naprawy i modernizacje dźwigów i żurawi w tym żurawi kolejowych serii EDK, żurawików na wózkach motorowych, układarek do układania torów, oraz żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej wraz z odbiorem przez inspektora dozoru technicznego w oparciu o uprawnienia numer TDT-M/N-36/04 wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.   


 • Profesjonalna diagnostyka oraz naprawa elementów i podzespołów elektronicznych układów sterowania i automatyki oraz elementów hydrauliki siłowej.

Spółka posiada wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego:


 • Licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy - nr WPR/116/2005.


 • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji złącza szynowego typu UIC60 i S49 spawanych termitowo metodą SoWoS - nr B/2004/013.


 • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji złącza szynowego typu UIC60 i S49 zgrzewanych zgrzewarką torową typu PRSM - nr B/2004/018.   


 • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji toru bezstykowego wykonanego z zastosowaniem technologii pełnej równowagi naprężeń – nr B/2005/075.

Spółka posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.Spółka otrzymała wydany w dniu 27.11.2015 przez Prezesa UTK Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A numer PL1120150037.Spółka otrzymała wydany w dniu 22.12.2015 przez Prezesa UTK Certyfikat Bezpieczeństwa cz. B numer PL1220150044.Spółka otrzymała wydany w dniu 29.08.2018 certyfikat dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) nr PL/31/0018/0017 W dniu 29 sierpnia 2018 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał dla Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe.
Certyfikat numer PL/31/0018/0017, ważny do 2 września 2023 roku jest przedłużeniem dotychczas posiadanego certyfikatu wydanego w 2015 roku.
Wydany certyfikat potwierdza, że spółka spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 445/2011 i w ramach swojego systemu utrzymania zapewnia prawidłowe utrzymanie i bezpieczną eksploatację wagonów towarowych w tym m.in. wagonów do przewozu materiałów wykorzystywanych do remontów i napraw infrastruktury kolejowej.
Przyjęty w spółce DOLKOM system zarządzania utrzymaniem obejmujący oprócz wagonów towarowych również inne eksploatowane pojazdy kolejowe w tym pojazdy kolejowe specjalne, gwarantuje spełnienie wszystkich wymogów dotyczących utrzymania pojazdów kolejowych i gwarantuje bezpieczną ich eksploatację.
 

PKP Energetyka S. A. na wniosek DOLKOM sp. z o. o. przeprowadziła postępowanie w celu wydania świadectwa kompetencji w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania spółka została uznana kwalifikowanym wykonawcą i otrzymała status uznania nadany przez Spółkę PKP Energetyka S. A.
Potwierdzeniem pozytywnego wyniku postępowania jest wydanie w dniu 17.07.2018 przez PKP Energetyka S. A. „Świadectwa kompetencji wykonawcy usługi”
Zakres wymieniony w świadectwie obejmuje: przeprowadzanie przeglądów i napraw z zakresu poziomów P2 do P5, napraw bieżących i awaryjnych pojazdów kolejowych specjalnych MTW, PS-00, WM-15P, PUSiO, FUM oraz naprawy i regeneracje podzespołów.
Świadectwo jest ważne do 17.07.2021.
 

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 28.06.2018 r. podpisała umowę z firmą Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H na dostawę wysokiej wydajności podbijarkę torową i rozjazdową typu UNIMAT 09-32/4S Dynamic. Fabrycznie nowy sprzęt zwiększy potencjał maszynowy DOLKOM już w 2020 roku.
Maszyna typu UNIMAT 09-32/4S Dynamic to dwupodkładowa maszyna podbijająca, 10 osiowa uniwersalna maszyna podbijająca oparta na zasadach pracy najnowszych maszyn podbijających zwrotnice (unimat 4S) – z funkcją stabilizacji (DGS). Wysokowydajna podbijarka torowa i rozjazdowa wyposażona w zespoły stabilizujące, umożliwiająca sprawne i efektywne prowadzenie robót bieżącego utrzymania na zmodernizowanych liniach i odcinkach kolejowych. Wydajność maszyny jest znacznie wyższa od obecnie najlepszej posiadanej przez Spółkę podbijarki rozjazdowej typu UNIMAT 08-475/4S i wynosi ok. 1,2 km toru na godz., przy jednoczesnym płynnym przejściu z toru w rozjazd. Funkcja DGS realizuje zastabilizowanie toru bez potrzeby sprowadzania drugiej maszyny. Maszyna UNIMAT 09-32/4S Dynamic pozwoli na podbicie torów i rozjazdów wraz z ich zastabilizowaniem, w trakcie krótkich zamknięć torowych jak również w przerwach między pociągami.

Niewątpliwą zaletą tak skonfigurowanej maszyny jest przywrócenie ruchu po podbiciu toru z prędkością rozkładową, bez wprowadzania miejscowych czasowych ograniczeń prędkości. W przypadku zmodernizowanych linii i odcinków kolejowych – zwłaszcza tych o dużym natężeniu ruchu, posiadanie tego typu maszyny będzie jednym z podstawowych wymogów, umożliwiających oferowanie przez Spółkę tego typu produktu.

Zwiększenie potencjału w segmencie podbijarek zapewni pełną realizację usług w zakresie inwestycji i utrzymania dla Zakładów Linii Kolejowych.

Uzyskanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z o.o. we Wrocławiu wprowadziła zmiany do posiadanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Wprowadzone zmiany przystosowały system do spełnienia wymogów zmienionej w 2015 roku normy PN-EN ISO 9001.
Zastosowanie nowego wydania normy w posiadanym systemie zostało potwierdzone przez przeprowadzony audit ponownej certyfikacji.
Potwierdzeniem właściwego wdrożenie zmian i ich zgodności z nową normą są wydane certyfikaty:
PN-EN ISO 9001:2015 nr 040/P035/J ważny do 21.07.2021 r.
PN-N-18001:2004 nr 040?P035/B ważny do 21.07.2021 r.
 

DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu otrzymała wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikaty bezpieczeństwa, które stanowią przedłużenie dotychczas posiadanych certyfikatów.

Certyfikat bezpieczeństwa część A posiada numer PL1120150037 i jest ważny do 01.12.2020 roku.

Certyfikat bezpieczeństwa część B posiada numer PL1220150044 i jest ważny do 28.12.2020 roku.

Należy podkreślić, że system zarządzania bezpieczeństwem objął posiadane przez spółkę bocznice kolejowe, co zostało uwzględnione w wydanym certyfikacie bezpieczeństwa cz. A.

W dniu 25.08.2015 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał dla Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe.
Certyfikat posiada numer PL/31/0015/0008 i jest ważny do 01.09.2018.

DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu posiada wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające bezpieczne wykonywanie przewozów (certyfikaty bezpieczeństwa cz. A i B) oraz gwarantujące spełnienie wymagań bezpieczeństwa w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych (certyfikat ECM) łącznie z przeprowadzaniem we własnych warsztatach przeglądów i napraw pojazdów specjalnych poziomu P2 do P5.

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. wydały dla DOLKOM sp. z o. o. "Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych" nr 2/2018 ważne do 26.10.2021. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. na wniosek DOLKOM sp. z o. o. przeprowadziły postępowanie w celu przedłużenia ważności posiadanego przez DOLKOM „Świadectwa kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych”.
Przeprowadzone postępowanie potwierdziło właściwe przygotowanie spółki do realizacji usług naprawy i modernizacji pojazdów kolejowych specjalnych i podzespołów tych pojazdów.
Wynikiem postępowania jest przedłużenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ważności i wydanie nowego „Świadectwa kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych” nr 2/2018 w zakresie wymienionym w świadectwie.
Świadectwo jest ważne do 26 października 20121 roku.
Wydane świadectwo pozwala realizować naprawy poziomu P2 do P5 i modernizacje pojazdów użytkowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz wykonywać naprawy podzespołów dla pojazdów kolejowych specjalnych.
 

2018-09-10 12:09:30
Przedłużenie certyfikatu ECM dla DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu
W dniu 29 sierpnia 2018 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał dla Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu certyfikat... więcej »
2018-07-26 09:21:50
DOLKOM otrzymał wydane przez PKP Energetyka Świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych
PKP Energetyka S. A. na wniosek DOLKOM sp. z o. o. przeprowadziła postępowanie w celu wydania świadectwa kompetencji w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych. Na podstawie... więcej »
2018-07-06 11:15:32
Uroczyste podpisanie umowy z firmą Plasser & Theurer na zakup uniwersalnej podbijarki rozjazdów i torów typu UNIMAT.
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 28.06.2018 r. podpisała umowę z firmą Plasser & Theurer... więcej »
2018-07-06 11:12:58
Uzyskanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z o.o. we Wrocławiu wprowadziła zmiany do posiadanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania... więcej »
2018-05-22 09:08:59
Przedłużenie ważności Świadectwa kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych dla DOLKOM sp. z o. o.
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. na wniosek DOLKOM sp. z o. o. przeprowadziły postępowanie w celu przedłużenia ważności posiadanego przez DOLKOM „Świadectwa kompetencji wykonawcy... więcej »
2016-01-04 09:43:30
DOLKOM zapewnia bezpieczeństwo
DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu otrzymała wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikaty bezpieczeństwa, które stanowią przedłużenie dotychczas posiadanych... więcej »
2015-04-29 12:21:21
Inwestycje w nowe maszyny i unowocześnianie zaplecza remontowego
DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu inwestuje w nowe maszyny do robót torowych i w unowocześnianie zaplecza remontowego w celu poprawy jakości produkcji i usług.modernizacje... więcej »

Tel. (71) 717 5630 Fax (71) 717 5164 e-mail: dolkom@dolkom.pl www.dolkom.pl