Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Komunikat

 
2016-02-09 10:24:16

Stacja kolejowa Bydgoszcz Wschód oświetlona przez firmę KRULEN Technika Świetlna

Firma KRULEN Technika Świetlna zaprojektowała oświetlenie stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód, która jest częścią najważniejszej inwestycji w Bydgoszczy - najdłuższej linii tramwajowej łączącej dzielnicę Fordon z centrum miasta. Na stacji Bydgoszcz Wschód zlokalizowany jest węzeł przesiadkowy. Z przystanku tramwajowego na zadaszonej estakadzie pasażerowie mogą szybko przemieścić się schodami lub windami na perony kolejowe oświetlone systemem WRATISLAVIA firmy NORKA. Oficjalnie otwarcie linii tramwajowej na Fordon nastąpiło 16 stycznia 2016 roku.

Firma KRULEN Technika Świetlna projektując oświetlenie stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód wzięła pod uwagę nie tylko obowiązujące normy oświetleniowe, ale także architekturę stacji, aby podkreślić jej indywidualne cechy i aby budziła zachwyt również po zmroku. Na stacji znajdują się dwa perony: peron nr 1 (jednokrawędziowy) oraz peron nr 2 (dwukrawędziowy). Na każdym z peronów znajdują się dwie wiaty oraz dwa budynki wind i klatek schodowych, które prowadzą na znajdującą się nad peronami estakadę tramwajową. Długość każdej wiaty wynosi 46,30 m, natomiast długość każdego z obszarów niezadaszonych pomiędzy wiatami wynosi ok. 48,50 m. Zgodnie z koncepcją architektoniczną, zarówno w obszarach zadaszonych jak i niezadaszonych, należało poprowadzić ciągłą linię świetlną. I tu pojawiło się wyzwanie dla konstruktorów i projektantów, ponieważ należało zaprojektować stabilny system oświetleniowy mocowany podwieszkami do zadaszenia peronów, ale przede wszystkim „przeprowadzić” linię świetlną na obszarze niezadaszonym, pod estakadą oraz przy budynkach. Należy pamiętać, iż 1 mb systemu WRATISLAVIA waży ok. 20 kg (łącznie z oprawami i oprzewodowaniem), a więc konstrukcja podtrzymująca system, musiała być stabilna i mieć określoną wytrzymałość. Wymagało to zastosowania różnych rozwiązań inżynieryjnych.

 

Na każdym z peronów zaprojektowano 2 ciągłe linie świetlne systemu WRATISLAVIA. Na etapie projektu wykonane zostały szczegółowe przeliczenia statyki każdej linii świetlnej systemu i na tej podstawie określono podstawowe parametry wytrzymałościowe dla słupów typu Y (podtrzymujących system pod estakadą) i dla uchwytów naściennych (podtrzymujących system w obrębie budynków). Wszystkie te elementy zostały zaprojektowane i wyprodukowane indywidualnie dla tego projektu.

 

Linie świetlne na peronach rozmieszczone zostały na wysokościach uwarunkowanych przez konstrukcję zadaszeń wiat, których płaty dachowe znajdują się na różnych poziomach. Ustalono dwie wysokości montażu: na poziomach h1 = 3,25 m oraz h2 = 4,20 m. Oprawy w systemie WRATISLAVIA 2 x 54 W zostały rozmieszczone co ok. 5,5 m, dzięki czemu uzyskano optymalne wyniki oświetleniowe. Profil systemu WRATISLAVIA umożliwia swobodne rozplanowanie lokalizacji opraw, dlatego też, po wykonaniu pomiarów już na terenie budowy, możliwe było dokonanie drobnych korekt pozycji opraw, unikając kolizji przebiegu linii świetlnej z architekturą stacji.

 

Obszar budynków wind i klatek schodowych jest bardzo ważnym punktem komunikacyjnym dla pasażerów. Wejścia do tych budynków zostały doświetlone oprawami tubularnymi ZUG T5 1 x 49 W. Oprawy są wyposażone w śruby sześciokątne zabezpieczające przed nieuprawnionym otwarciem, a transopalizowana tuba ochronna zapewnia wysoką ochronę przed olśnieniem. Dodatkowo, zaciski montażowe umożliwiają obrócenie oprawy o 360°, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne ukierunkowanie wiązki światła na wymagany obszar.

 

Projekt oświetlenia zamknęło dekoracyjne oświetlenie na zadaszeniach wiat peronowych, od strony estakady. Koncepcja dekoracyjnego oświetlenia na zadaszeniach peronowych zakładała zastosowanie długich opraw tubularnych emitujących światło, które nie spowoduje efektu olśnienia z poziomu estakady tramwajowej, jednocześnie podkreślając formę zadaszenia. W celu uzyskania zamierzonego efektu wizualnego firma NORKA stworzyła, specjalnie dla tego projektu, wersję oprawy tubularnej BERN LED IP 68 o długości 2,9 m, emitującej strumień świetlny na poziomie dokładnie 1500 lm. Było to możliwe dzięki zastosowaniu ściemnialnych źródeł LED Stripe 24 V o temperaturze barwowej 4000 K, które zostały podłączone do wbudowanego w oprawę ściemniacza oraz transformatora. Jednocześnie tuba ochronna wykonana z PMMA Transopal® (o wzmocnionej odporności), zapewnia wysoką przepuszczalność światła oraz jego idealne rozproszenie.

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w folderze pod tym linkiem.


« powrót
zobacz prezentację firmy »