Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Komunikat

 
2014-07-29 15:57:07

Grupa PKP Informatyka podpisała wielostronną umowę utworzenia Klastra ITS

24 lipca br. spółki Grupy PKP Informatyka wraz z dwunastoma innymi podmiotami podpisały wielostronną umowę utworzenia Klastra ITS.

Umowa została podpisana podczas spotkania roboczego przedstawicieli grupy założycielskiej, które odbyło się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Utworzenie Klastra ITS jest odpowiedzią na potrzebę współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi skupionymi w obszarach innowacyjnego transportu, w szczególności tzw. Inteligentnych Systemów Transportowych.

W ramach Klastra zostały utworzone grupy robocze, których celem jest rozwijanie inteligentnych rozwiązań transportowych poprzez wypracowanie opłacalnych ekonomicznie mechanizmów, technologii i procedur oraz promowanie i popularyzacja wiedzy w zakresie ITS.

Fot. ITS Polska


« powrót
zobacz prezentację firmy »