Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Komunikat

 
2014-07-16 10:32:32

Krzysztof Biniek prezesem zarządu PKP Informatyki

Krzysztof Biniek 16 lipca br. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników na prezesa zarządu PKP Informatyki.

Jest doświadczonym managerem w zakresie zarządzania dużymi organizacjami, projektami, programami oraz portfelami projektów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w rożnych branżach, m.in. w sektorze publicznym, telekomunikacyjnym, energetycznym i finansowym, zajmując różne stanowiska: zaczynając od administratora systemów przez kierownika projektu oraz dyrektora departamentu na funkcji prezesa zarządu kończąc.

W ostatnim okresie – w latach 2009-2014 – związany z EY, gdzie zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego i odpowiadał za obszar zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, pełniąc role dyrektora programów i członka komitetów sterujących m.in. w projektach organizacyjnych (transformacje organizacji, budowa i reorganizacje służb IT) oraz wdrożeniowych (systemy klasy ERP, Billing, CRM, systemy technologiczne).

Przygotował koncepcję oraz modelował procesy transformacji służb IT uwzględniające powołanie wydzielonej spółki IT w jednej z wiodących polskich grup energetycznych. Dodatkowo, pełniąc funkcje członków zarządu m.in. w grupie Elektrim oraz eCard (spółka giełdowa) odpowiadał za operacyjne ich funkcjonowanie z przygotowaniem do procesów prywatyzacyjnych i zmian właścicielskich.

Wykładowca studiów MBA na Uczelni Łazarskiego i gościnnie ekspert na Podyplomowym Studium Zarządzania Efektywnością IT w SGH.

Absolwent Państwowego Uniwersytetu Telekomunikacyjnego w Sankt Petersburgu oraz studiów MBA przy Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Krzysztof Binek zastąpił Sławomira Nowickiego, który pełnił funkcję prezesa zarządu PKP Informatyki od sierpnia 2012 roku.

Sławomir Nowicki złożył rezygnację, uznając swoją misję w PKP Informatyce za zakończoną. Zrealizował postawione przed nim cele w zakresie restrukturyzacji firmy i wdrożenia nowej strategii. Przeprowadzone przez niego działania reorganizacyjne w obszarze struktury, produktów i usług, przyczyniły się do szeregu zmian w PKP Informatyce.

- Zdecydowaliśmy się powołać Pana Krzysztofa Bińka na prezesa zarządu PKP Informatyki ze względu na jego bogate doświadczenie w przygotowaniu firm do procesów prywatyzacyjnych i zmian właścicielskich. Jednocześnie dziękujemy Panu Sławomirowi Nowickiemu za dotychczasową współpracę i sprawne przeprowadzenie spółki przez okres trudnych zmian restrukturyzacyjnych – mówi Adam Filutowski, przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Informatyki.


« powrót
zobacz prezentację firmy »