Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Wagon towarowy - platforma typu 412Z

 
Numer: T/2005/767-2/10-055
Data wydania: 2010-10-29
Termin ważności: bezterminowo
Producent: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" Sp. z o.o.
Kontakt:
ul. Hubska 6 50-502 Wrocław
 
 
 
Podobne produkty