Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Lokomotywa spalinowa serii T448.P

 
Numer: T/2005/1133
Data wydania: 2005-07-22
Termin ważności: 2008-12-31
Producent: Przedsiębiorstwo Napraw Taboru Kolejowego PTK TABKOL S.A.
Kontakt:
ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik
 
 
 
Podobne produkty