Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Colibri NetManager - narzędziem do globalnego zarządzania urządzeniami TELDAT z centralnej lokalizacji

 
 
Termin ważności: 2017-11-16
Producent: Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o.
 
 
 
Prezentacja
Dane techniczne
Podobne produkty
Zobacz prezentację firmy

Colibri NetManager (CNM) dostępne jest w dwóch wersjach: pracującej w chmurze obliczeniowej oraz instalowanej na wirtualnej maszynie Użytkownika, oferując wiele licencjonowanych elastycznych opcji umożliwiających zdalne zarządzanie urządzeniami.Colibri NetManager stanowi idealne rozwiązanie dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, a nawet rozwiązań korporacyjnych z tysiącami urządzeń. Użycie CNM jest szczególnie korzystne w aspekcie wydajności pracy, gdyż nie angażuje personelu technicznego w lokalizacjach terenowych podczas uruchamiania urządzeń oraz automatyzuje cały proces wdrożenia sieciowego.


KLUCZOWE CECHY

 • Rozwiązanie pracujące w chmurze lub maszyna wirtualna (VA)
  Tryb pracy w chmurze wymaga jedynie połączenia htp/https z wykorzystaniem Internetu. Praca w trybie maszyny wirtualnej wymaga zainstalowania w lokalizacji klienta specjalnego oprogramowania, tzw hypervisora zgodnego z wirtualizacją CNM.
 • Skalowalny system licencjonowania dla urządzeń i aplikacji
  W trybie pracy w chmurze można zarządzać i obsługiwać urządzenia z jedno-, trzy- i pięcioletnimi licencjami. Tryb wirtualnej maszyny VA wymaga stałych licencji dla każdego klienta wirtualizacji.
 • Szablon wsadowy i działania grupowe
  Urządzenia mogą być filtrowane zgodnie z etykietami lub klasyfikowane w grupy w celu przeprowadzenia operacji natychmiastowych lub planowanych w kalendarzu, takich jak konfiguracja masowa lub zmiany oprogramowania.
 • Monitorowanie, analiza i powiadomienia SNMP/e-mail
  Program Colibri NetManager zgłasza wszelkie zdarzenia lub problemy wykryte przez urządzenia. Zdarzenia wyświetlane są na pulpicie, możliwe jest także ustawianie wartości progowych, których przekroczenie spowoduje wysyłanie alarmów SNMP/e-mail do centrum serwisowego.
 • Zdalny i lokalny dostęp do narzędzia za pomocą GUI
  Użytkownicy chcący korzystać z wszystkich funkcji Colibri NetManager potrzebują jedynie przeglądarki internetowej. Narzędzie jest zgodne z większością przeglądarek dostępnych na rynku.
 • Historia konfiguracji urządzenia
  Colibri NetManager prowadzi dziennik konfiguracji, dzięki czemu można porównać bieżącą konfigurację z wersją poprzednią. Sygnalizuje wszelkie różnice i umożliwia cofnięcie wprowadzonych zmian.
 • Globalny pulpit sieciowy dla grupy lub dla urządzenia
  Wyświetla informacje sieciowe o statusie dla wszystkich urządzeń: alerty sieciowe, urządzenia bez dostępu, mapy, spis urządzeń lub dla poszczególnych urządzeń: CPU, status pamięci, określone alarmy, połączeni klienci itp.
 • Monitorowanie zadań i rejestracja logów
  Uruchamiane zadania są rejestrowane w dzienniku zawierającym wynik każdego z nich. Prowadzony jest również log, który rejestruje działania użytkownika.
 • W pełni definiowalne profile użytkowników i grup
  Zdefiniowanie profili użytkowników z określonymi uprawnieniami i poziomami dostępu umożliwia oferowanie różnych typów usług administratorom sieci np.: konfigurowanie, monitorowanie, dodawanie/usuwanie, rozwiązywanie problemów itp.
 • Standardowe hypervisory dla trybu wirtualnego VA
  Tryb urządzenia wirtualnego składa się dwóch maszyn wirtualnych: bazy danych i aplikacji. Mogą być one stosowane w standardowych hypervisorach, takich jak: VMWare ESXi (np. 5.1) lub Citrix XenServer (np. 6.0).

SPECYFIKACJA

 • Tryby pracy: w chmurze internetowej lub na dedykowanym urządzeniu
 • Dostarczanie usług zorientowane na obsługę wielodostępową
 • Interfejs graficzny użytkownika – przeglądarka internetowa HTTP/HTTPS
 • Zarządzanie pasmem i optymalizacja transmisji WAN
 • Autowykrywanie i wdrażanie bez nadzoru
 • Grupowe szablony i operacje wsadowe
 • Kompletny system monitorowania i diagnostyki