Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

PYRYLANDIA Sp. z o. o. Profesjonalne Systemy Radiokomunikacyjne

Pyrylandia Sp. z o.o.
ul. Poprawna 46 A
03-984 Warszawa
GPS: N52.213073° E21.116551°
(+48) 22 64 43 635
(+48) 22 64 43 469
(+48) 22 64 43 650
biuro@pyrylandia.com.pl
http://www.pyrylandia.com.pl
NIP: PL 521-10-34-435
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń radiokomunikacyjnych.
 
Prezentacja

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży radiokomunikacyjnej. Specjalizujemy się głównie w produkcji,  zabudowie i projektowaniu urządzeń oraz systemów łączności radiowej. Oferta naszej firmy obejmuje szereg własnych rozwiązań radiotelefonów pociągowych i bazowych VHF/GSM-R, systemów radiołączności m.in. dla kolejnictwa, metra oraz wiele innych, tworzonych także na indywidualne zamówienie klienta rozwiązań dedykowanych.

Wytwarzane przez nas produkty spełniają wysokie wymagania i normy, posiadają niezbędne dopuszczenia do eksploatacji na kolei oraz stosowne świadectwa i certyfikaty: UTK - Urząd Transportu Kolejowego (dawniej GIK), UKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej (dawniej URTiP), oznakowanie CE kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z dyrektywami "nowego podejścia" oraz zgodność z Dyrektywą RoHs.

  Bliska współpraca z wieloma renomowanymi firmami jak Kontron, Selex ES, Siemens(...) oraz uczelniami Politechnika Warszawska (...), jest dla nas dodatkowym motorem rozwoju i źródłem dostępu do najnowszych technologii oraz gwarancją spełnienia oczekiwań i pełnego zadowolenia klientów.

 Posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008 - w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń radiokomunikacyjnych. Certyfikat 62386/PL/Q został wydany przez DAS CERTIFICATION Ltd.

Odbiorcami naszych produktów są głównie firmy branży kolejowej działające na terenie Polski i UE oraz inni odbiorcy korzystający z rozwiązań profesjonalnej łączności radiowej jak np. zakłady przemysłowe, firmy przewozowe i kurierskie, korporacje taksówkowe, duże banki, kopalnie, służby cywilne...

USŁUGI

 Oferujemy pełny zakres usług projektowych, konstrukcyjnych, programistycznych, produkcyjnych i instalacyjno-montażowych oraz pomiarów w zakresie naziemnej komunikacji radiowej.

  Zajmujemy się produkcją i dostarczaniem nowoczesnych radiotelefonów, zaawansowanych systemów dyspozytorskich, rejestratorów rozmów, systemów lokalizacji pojazdów, sprzętu radiokomunikacyjnego i akcesorii dla kolejnictwa, metra i służb profesjonalnych.

 Zapewniamy dostawę, montaż i konfigurację urządzeń i systemów. Prowadzimy szkolenia, wykonujemy pomiary, sprawujemy nadzór nad zainstalowanymi urządzeniami. Oferujemy 24/365 dyżury serwisowe.

Prowadzimy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu radiokomunikacyjnego. Nasi specjaliści zapewniają stałe i niezawodne wsparcie dla użytkowników naszych wyrobów.

Świadczymy usługi operatora sieci trankingowej Mobinet, (której jesteśmy właścicielem), pracującej w standardzie MPT 1327. Sieć Mobinet obejmuje swym zasięgiem obszar całej aglomeracji warszawskiej i okolice.

  Dostarczamy sprzęt łączności radiowej renomowanych producentów jak: SELEX ES, TAIT, MOTOROLA, MIDLAND, ALAN, MAXON, YAESU...

PRODUKTY

Rozwiązania dla kolejnictwa

  Radiotelefony jednosystemowe (VHF, UHF, DMR, Trunkingowe) i dwusystemowe (VHF/GSM-R, VHF/GPRS) dla kolejnictwa, sieci radiotelefonicznych PKP oraz metra. Radiotelefony F-747,  w wersji przewoźnej (radiotelefony pociągowe F-747M), stacjonarnej (radiotelefony bazowe F-747S) i noszonej (radiotelefony ręczne SL7102 i CP340), oraz radiotelefony manewrowe PM200. Wszystkie wyżej wymienione typy radiotelefonów posiadają bezterminowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na PKP.

Szereg rozwiązań Systemów Zdalnego Sterowania Sieciami Radiotelefonicznymi typu dyspozytorskiego F-804, F-804/2, F-804/2/M dla kolejnictwa, PKP, metra, energetyki i innych służb. Systemy F-804/2 i F-804/2/M posiadają bezterminowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na PKP.

 Dedykowane dla radiotelefonów F-747, cyfrowe rejestratory rózmów typu VR-M3 w wersji stacjonarnej i mobilnej, jedno i dwukanałowe, w tym model z automatyczna przełącznicą aktywnego manipulatora zestawu dwukabinowego, oraz modele z dodatkową możliwością zdalnego monitorowania (GSM/GPRS) pozycji pojazdu (GPS), statusu radiotelefonu i szeregu innych parametrów.

 Maszty antenowe wirbetownwe, kratowe i rurowe, konstrukcje wsporcze, anteny i instalacje antenowe, oprzyrządowanie, pomiary propagacji, projektowanie...

Więcej informacji na temat oferowanych usług i produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.pyrylandia.com.pl ew. kontaktując się z działem technicznym lub handlowym firmy.

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

Radiotelefony rodziny F-747 posiadają bezterminowe dopuszczenie do eksploatacji – Świadectwo Nr U/99/0004 wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa (GIK - obecnie UTK), oraz Potwierdzenie Zgodności CLBT/C/281/2003 wydane przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) z dnia 03.11.2003r.

System Sterowania Radiołącznością F-804/2 dla potrzeb dyspozytorów i dyżurnych do zdalnego sterowania radiołącznością pociągową i utrzymania na liniach mało obciążonych - posiada bezterminowe dopuszczenie do eksploatacji Nr U/99/0005 wydane przez GIK (obecnie UTK) z dnia 12.03.99r.

System Sterowania Radiołącznością F-804/2/M - posiada bezterminowe dopuszczenie do eksploatacji systemu zdalnego sterowania radiołącznością Nr U/2002/0037 wydane przez GIK (obecnie UTK) z dnia 01.02.02r.

Radiotelefon F-747 firmy Pyrylandia otrzymał Grand Prix Targów Pomorskich na II Międzynarodowych Targach Kolejnictwa KOLEJ '98 oraz złote godło Najwyższa Jakość Qality International 2010.

 Spółka Pyrylandia uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008 - w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń radiokomunikacyjnych. Certyfikat62386/PL/Q, wydany przez DAS CERTIFICATION Ltd. (akredytowaną, brytyjską jednostkę certyfikacyjną UKAS).

REALIZACJE

Jedne z większych, ostatnio zakończonych, realizacji Systemów Zdalnego Sterowania sieciami radiołączności F-804/2M to m.in. na liniach kolejowych E-30, E-59, 27, 64, 403, 277, 358, 8, 9, 255, E-65, E-20, E-59, 1, 2, 17, 139, 201, WKD...

Kolejne systemy są w trakcie budowy m.in. na linii kolejowej E-65, E-59, E-30, E-20, E-75 (...). 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

F-804/2/M - System Zdalnego Sterowania Sieciami Radiotelefonicznymi

System umożliwia Dyspozytorom i Dyżurnym realizację m.in. połączeń głosowych, wyświetlanie identyfikacji radiotelefonu, wizualizację, sygnalizację i rejestrację rozmów i zdarzeń systemu, wysyłanie/odbieranie sygnału Alarm (Radio Stop), selektywnego wywołania grupowego (ZEW1, ZEW2, ZEW3), pomiędzy pociągami, służbami drogowymi, utrzymania ruchu i służbami manewrowymi na kanałach pociągowych, ratunkowych, manewrowych, drogowych i utrzymania. W kanale cyfrowym może być realizowana w tym samym czasie łączność pomiędzy innymi elementami systemu i urządzeniami. Zintegrowane z każdą translacją rejestratory rozmów zapewniają pełną rejestrację rozmów i zdarzeń prowadzonych zarówno w trybie pracy zdalnej (stanowiska komputerowe) jak i lokalnej (manipulatory)  oraz lokalny i zdlany dostęp do nagrań z poziomu komputera włączonego do dowolnego punktu sieci teletransmisyjnej systemu.
Konstrukcja systemu oraz zastosowana technologia zapewniają Dyżurnemu lub Dyspozytorowi w LCS bezpośrednią dwustronną łączność radiotelefoniczną z uprawnionymi użytkownikami stacji ruchomych (przewoźnych i noszonych) znajdujących się na całej długości objętego sterowaniem obszaru linii kolejowych.

  Poza Systemami Radiołączności Pyrylandia Sp. z o.o. dostarcza także cyfrowe rejestratory rozmów, sytemy lokalizacji pojazdów szynowych GPS, odpowiednio oprogramowane radiotelefony noszone, stacjonarne oraz pociągowe i manewrowe...

Radiotelefony dla Kolejnictwa

Pyrylandia F-747 (pociągowy i bazowy) 

Radiotelefony: F-747M pociągowy i F-747S stacjonarny przeznaczone są do pracy w dyspozytorskich sieciach łączności radiowej w ramach funkcjonującej na PKP radiotelefonicznej sieci pociągowej pracującej w paśmie VHF (136-174 MHz). Stworzone specjalnie na potrzeby kolejnictwa zapewniają łączność radiową pomiędzy radiotelefonami stacjonarnymi (np. dyspozytorzy ruchu), przewoźnymi - pociągowymi, (np. obsługa pociągów, lokomotyw) oraz przenośnymi (np. służby terenowe). Radiotelefony F-747 wyposażone są w układy nadawania i odbioru sygnalizacji tonowej ZEW 1, ZEW 2, ZEW 3 oraz sygnału Radio-Stop (Alarm).

Wysłanie/odbiór sygnału Radio-Stop umożliwia zdalne zahamowanie wszystkich pojazdów szynowych, znajdujących się w zasięgu radiotelefonu nadającego sygnał Radio Stop, wyposażonych w układ dekodowania i odbioru sygnału Radio Stop (Alarm) sprzężony z układem SHP. Radiotelefony F-747M i F-747S mogą być wykorzystywane do pracy w systemach zdalnej łączności dyspozytorskiej - analogowej w paśmie 150MHz.

 Radiotelefony przewoźne mogą być wykorzystane m.in. do automatycznego przekazywania danych o swym aktualnym położeniu GPS/GPRS - (współpraca z systemem lokalizacji pojazdów GPS).

 Poprzez zmianę oprogramowania można każdy z radiotelefonów tej rodziny przystosować do potrzeb innych użytkowników pracujących w zakresie częstotliwości (136 - 174) MHz oraz GSM-R.

Oferta firmy została poszerzona o cyfrowy moduł rejestratora rozmów i zdarzeń oraz moduł automatycznej przełącznicy aktywnej kabiny dla radiotelefonu F-747.

Maxon SL7102 (przenośny) 

 Dedykowany do zastosowania na PKP radiotelefon przenośny. Posiada Świadectwo Dopuszczenia do Eksploatacji na PKP wydane przez UTK.

Motorola CP340 (przenośny) 

Radiotelefon posiada Świadectwo Dopuszczenia do Eksploatacji na PKP wydane przez UTK (Urząd Transportu Kolejowego). Może być pełnoprawnie użytkowany na PKP oraz w firmach i urzędach związanych z kolejnictwem.


dział handlowy:    (+48) 60 59 70 540, (+48) 51 27 24 358

dział serwisu:      (+48) 22 64 43 469, (+48) 60 58 90 340

dział techniczny:  (+48) 60 59 70 503, (+48) 60 33 76 100