Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

PYRYLANDIA Sp. z o. o.

Pyrylandia Sp. z o.o.
ul. Poprawna 46 A
03-984 Warszawa
GPS: N52.213073° E21.116551°
(+48) 22 64 43 635
(+48) 22 64 43 469
(+48) 22 64 43 650
biuro@pyrylandia.com.pl
http://www.pyrylandia.com.pl
NIP: PL 521-10-34-435
 
Prezentacja
Komunikaty
Kontakty


Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży radiokomunikacyjnej. Specjalizujemy się głównie w produkcji, zabudowie i projektowaniu urządzeń oraz systemów łączności radiowej. Oferta naszej firmy obejmuje szereg własnych rozwiązań radiotelefonów pociągowych i bazowych VHF/GSM-R, systemów radiołączności m.in. dla kolejnictwa, metra oraz wiele innych, tworzonych także na indywidualne zamówienie klienta rozwiązań dedykowanych.

Oferowane przez Pyrylandia Sp. z o.o. produkty spełniają wysokie wymagania w tym PKP PLK S.A., normy, dyrektywy i rozporządzenia, posiadają niezbędne, bezterminowe dopuszczenia do eksploatacji na kolei oraz stosowne świadectwa UTK - Urząd Transportu Kolejowego (dawniej GIK), certyfikaty typu oraz deklaracje zgodności z typem zgodne z najnowszą listą Prezesa UTK …

Zakres naszych usług obejmuje m.in. całość prac związanych z procesem inwestycyjnym od specyfikacji wymagań, projektowania w tym wykonania projektów wykonawczych, obliczeń propagacji do celów projektowych, dobór masztów i instalacji antenowych w tym typu i wysokości zawieszenia anten, kierownictwo robót, zabudowę, uruchomienie, szkolenia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, odbiory po serwis gwarancyjny i utrzymaniowy, przeglądy, konserwacje, nadzór w tym dyżury serwisowe 24/7/365 ...

Obliczenia propagacji fal radiowych i planowania radiowego realizujemy z wykorzystaniem profesjonalnego, certyfikowanego oprogramowania ICS Telekom renomowanej firmy ATDI. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, oprogramowanie ICS Telekom zapewnia wysoką dokładność i aktualizację bardzo istotnych w procesie symulacji map terenowych uwzględniających także warstwę zagospodarowania terenu (zabudowa) dzięki czemu obliczenia praktycznie pokrywają się z pomiarami fizycznie wykonanymi w terenie.

Bliska współpraca z wieloma renomowanymi firmami jak m.in. RADOM s.r.o., PKP Telkol Sp. z o.o., Rail-Mil Sp. z o.o., Tait, Icom, Motorola (...) oraz uczelniami jak Politechnika Warszawska (...), jest dla nas dodatkowym motorem rozwoju i źródłem dostępu do najnowszych technologii i usług oraz gwarancją spełnienia oczekiwań i pełnego zadowolenia klientów.

Posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń radiokomunikacyjnych. Wykorzystujemy profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie m.in. CAD 3D SolidWorks, ICS Telekom oraz regularnie certyfikowany i sprzęt pomiarowy i narzędzia. Nasi pracownicy posiadają stosowne szkolenia, certyfikaty, uprawnienia oraz przepustki i zezwolenia uprawniające do pracy na obszarze kolejowym całego kraju pozostającym w zarządzie PKP PLK S.A. i innych zarządców infrastruktury kolejowej.

Odbiorcami naszych produktów są głównie Zarządcy Infrastruktury jak m.in. PKP PLK S.A., WKD Sp. z o.o., SKM... przewoźnicy kolejowi oraz inne firmy z branży kolejowej działające na terenie Polski i UE oraz inni odbiorcy korzystający z rozwiązań profesjonalnej łączności radiowej jak m.in. zakłady przemysłowe, firmy przewozowe i kurierskie, korporacje taksówkowe, duże banki, kopalnie, służby cywilne ...

USŁUGIOferujemy pełny zakres usług projektowych, konstrukcyjnych, programistycznych, produkcyjnych i instalacyjno-montażowych oraz pomiarów w zakresie naziemnej komunikacji radiowej.

Zajmujemy się produkcją i dostarczaniem nowoczesnych radiotelefonów VHF/GSM-R, zaawansowanych systemów dyspozytorskich, rejestratorów rozmów, systemów lokalizacji pojazdów, sprzętu radiokomunikacyjnego i akcesorii dla kolejnictwa, metra i służb profesjonalnych.

Zapewniamy dostawę, montaż i konfigurację urządzeń i systemów. Prowadzimy szkolenia, wykonujemy pomiary, sprawujemy nadzór nad zainstalowanymi urządzeniami. Oferujemy 24/365 dyżury serwisowe.

Prowadzimy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu radiokomunikacyjnego. Nasi specjaliści zapewniają stałe i niezawodne wsparcie dla użytkowników naszych wyrobów.

Dostarczamy sprzęt łączności radiowej renomowanych producentów jak: RADOM, TAIT, MOTOROLA ...

PRODUKTY

Rozwiązania dla kolejnictwa

Radiotelefony jednosystemowe (VHF, UHF, DMR, Trunkingowe) i dwusystemowe (VHF/GSM-R, VHF/GPRS) dla kolejnictwa, sieci radiotelefonicznych PKP oraz metra. Radiotelefony F-747, w wersji przewoźnej (radiotelefony pociągowe F-747M), stacjonarnej (radiotelefony bazowe F-747S) i noszonej (radiotelefony ręczne Motorola VX451), oraz radiotelefony manewrowe. Wszystkie wyżej wymienione typy radiotelefonów posiadają bezterminowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na PKP.

Szereg rozwiązań Systemów Zdalnego Sterowania Sieciami Radiotelefonicznymi typu dyspozytorskiego F-804, F-804/2, F-804/2/M dla kolejnictwa, PKP, metra, energetyki i innych służb. Systemy F-804/2 i F-804/2/M posiadają bezterminowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na PKP.

Dedykowane dla radiotelefonów F-747, cyfrowe rejestratory rozmów typu VR-M3 w wersji stacjonarnej i przewoźnej, jedno i dwukabinowe z automatyczną przełącznicą aktywnego manipulatora oraz modele z dodatkową możliwością zdalnego monitorowania (GSM/GPRS) pozycji pojazdu (GPS), statusu radiotelefonu i szeregu innych parametrów.

Maszty antenowe wibrobetonowe, kratowe i rurowe, konstrukcje wsporcze, anteny i instalacje antenowe, oprzyrządowanie, pomiary propagacji, projektowanie...

Więcej informacji na temat oferowanych usług i produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.pyrylandia.com.pl ew. kontaktując się z działem technicznym lub handlowym firmy.CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRODUKTÓW

F-804/2/M - System Zdalnego Sterowania Sieciami Radiotelefonicznymi

System umożliwia Dyspozytorom i Dyżurnym realizację m.in. połączeń głosowych, wyświetlanie identyfikacji radiotelefonu, wizualizację, sygnalizację i rejestrację rozmów i zdarzeń systemu, wysyłanie/odbieranie sygnału Alarm (Radio Stop), selektywnego wywołania grupowego (ZEW1, ZEW2, ZEW3), pomiędzy pociągami, służbami drogowymi, utrzymania ruchu i służbami manewrowymi na kanałach pociągowych, ratunkowych, manewrowych, drogowych i utrzymania. W kanale cyfrowym może być realizowana w tym samym czasie łączność pomiędzy innymi elementami systemu i urządzeniami. Zintegrowane z każdą translacją rejestratory rozmów zapewniają pełną rejestrację rozmów i zdarzeń prowadzonych zarówno w trybie pracy zdalnej (stanowiska komputerowe) jak i lokalnej (manipulatory) oraz lokalny i zdalny dostęp do nagrań z poziomu komputera włączonego do dowolnego punktu sieci teletransmisyjnej systemu.

Konstrukcja systemu oraz zastosowana technologia zapewniają Dyżurnemu lub Dyspozytorowi w LCS bezpośrednią dwustronną łączność radiotelefoniczną z uprawnionymi użytkownikami stacji ruchomych (przewoźnych i noszonych) znajdujących się na całej długości objętego sterowaniem obszaru linii kolejowych.

Poza Systemami Radiołączności Pyrylandia Sp. z o.o. dostarcza także cyfrowe rejestratory rozmów, systemy lokalizacji pojazdów szynowych GPS, odpowiednio oprogramowane radiotelefony noszone, stacjonarne oraz pociągowe i manewrowe...

Radiotelefony dla Kolejnictwa

Radiotelefon jedno lub wielosystemowy VHF/GSM-R (pociągowy, kabinowy lub stacjonarny)

Radiotelefony typu F 747 przeznaczone są głównie do pracy w profesjonalnych radiotelefonicznych sieciach łączności radiowej VHF z selektywnym wywołaniem grupowym lub bez niego. Po rozbudowie mogą obsługiwać również sieci GSM R oraz GSM P. Zaprojektowane specjalnie na potrzeby kolejnictwa w Polsce zapewniają niezawodną łączność radiową na całym pokrytym zasięgiem radiowym obszarze linii kolejowych.

Radiotelefony F-747, oprócz łączności głosowej, zapewniają pełną obsługę specyficznych dla zastosowań kolejowych w Polsce (w szczególności na sieciach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. a także innych zarządców infrastruktury) sygnałów specjalnych jak m.in.: ALARM (Radio Stop) i selektywnych wywołań grupowych ZEW1-3, identyfikacji cyfrowej itd. zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Radiotelefony F-747 mogą pracować m.in. jako zestawy przewoźne na pojazdach jedno i dwukabinowych (z automatycznym lub ręcznym przełączaniem aktywnego manipulatora, w pełni kompatybilne z instalacjami starego typu po radiotelefonach marki Radmor), jako zestawy stacjonarne (także z wyniesionym manipulatorem), różnego rodzaju zestawy szkoleniowe i symulatory, automatyczne testery sygnałów ALARM Radio-Stop (tzw. kukułka) i wzorzec czasu dla innych radiotelefonów, terminale do wysyłania/odbioru komunikatów tekstowych itp.Radiotelefony F-747 mogą być obsługiwane z poziomu manipulatora (lokalnego, wyniesionego lub zdalnego) bądź z poziomu innych kompatybilnych urządzeń m.in. manipulatora (MMI) kompatybilnych, wielosystemowych radiotelefonów GSM-R marki Radom lub systemów radiołączności np. systemu SZS typu F 804/2/M (stacja bazowa, koncentrator radiotelefoniczny ze skanowaniem kanałów, zdalny manipulator, repeater lub przemiennik itp.), a także (w zakresie wywołań alarmowych) z poziomu systemu FTS 3020 sieci GSM-R.

Radiotelefony przewoźne mogą być wykorzystane m.in. do automatycznego przekazywania danych o swym aktualnym położeniu GPS/GPRS - (współpraca z systemem lokalizacji pojazdów GPS).

Motorola VX451 (przenośny, ręczny)

Radiotelefon posiada Świadectwo Dopuszczenia do Eksploatacji na PKP wydane przez UTK (Urząd Transportu Kolejowego). Może być pełnoprawnie użytkowany na PKP oraz w firmach i urzędach związanych z kolejnictwem.

 2019-04-05 16:52:08
Projektancie - robisz projekt radiołączności - pamiętaj o wykonaniu obliczeń propagacyjnych do celów projektowych
Skontaktuj się z nami, a zrobimyobiczenia propagacyjne szybko i profesjonalnie. Właściwe rozmieszczenie stacji bazowych oraz dobór typu i wysokości zawieszenia anten pozwoli na... więcej »
2019-04-05 16:02:36
Zaplanuj zakup radiotelefonu GSM-R
Skontaktuj się z naszym działem handlowym i umów się na prezentację radiotelefonu pociągowego GSM-R i VHF/GSM-R. Tomasz Śliwa Specjalista ds. sprzedaży +48 605 970 540... więcej »

biuro firmy: (+48) 22 644 36 35, (+48) 22 644 36 50 biuro@pyrylandia.com.pl

dział handlowy:    (+48) 605 970 540, (+48) 512 724 358 handlowy@pyrylandia.com.pl

dział serwisu:      (+48) 508 391 433, (+48) 601 350 545 serwis@pyrylandia.com.pl

dział techniczny:  (+48) 693 841 272, (+48) 603 376 100 projekty@pyrylandia.com.pl