Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

PYRYLANDIA Sp. z o. o.

Pyrylandia Sp. z o.o.
ul. Poprawna 46 A
03-984 Warszawa
GPS: N52.213073° E21.116551°
(+48) 22 64 43 635
(+48) 22 64 43 469
(+48) 22 64 43 650
biuro@pyrylandia.com.pl
http://www.pyrylandia.com.pl
NIP: PL 521-10-34-435
 
Prezentacja
Komunikaty
Kontakty


Jesteśmy firmą działającą od kilkudziesięciu lat w branży radiokomunikacyjnej. Specjalizujemy się głównie w produkcji OEM urządzeń oraz systemów łączności radiowej dla kolejnictwa. Oferujemy szereg własnych rozwiązań radiotelefonów pociągowych VHF oraz GSM-R w tym wielosystemowych GSM-R/VHF, rejestratorów rozmów, systemów radiołączności dla kolejnictwa.Prowadzimy własny serwis firmowy 24/7/356. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji - od wykonania projektu zbudowy urządzeń w tym dobrania wysokości zawieszenia i typów anten, (wsad w postaci opracowania obliczeń propagacyjnych - planowania radiowego wykonanego z wykorzytaniem posiadanego oprogramowania HTZ communications), projektu zbudowy masztów i instalcji antenowych. Nasi pacownicy posiadają wymagane uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami.Oferowane przez Pyrylandia Sp. z o.o. produkty spełniają wysokie wymagania w tym PKP PLK S.A., normy, dyrektywy i rozporządzenia, posiadają niezbędne, bezterminowe dopuszczenia do eksploatacji na kolei oraz stosowne świadectwa UTK - Urząd Transportu Kolejowego (dawniej GIK), certyfikaty typu oraz deklaracje zgodności z typem zgodne z najnowszą listą Prezesa UTK …Zakres naszych usług obejmuje m.in. całość prac związanych z procesem inwestycyjnym od specyfikacji wymagań, projektowania w tym wykonania projektów wykonawczych, obliczeń propagacji do celów projektowych, dobór masztów i instalacji antenowych w tym typu i wysokości zawieszenia anten, kierownictwo robót, zabudowę, uruchomienie, szkolenia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, odbiory po serwis gwarancyjny i utrzymaniowy, przeglądy, konserwacje, nadzór w tym dyżury serwisowe 24/7/365 ...Obliczenia propagacji fal radiowych i planowania radiowego realizujemy z wykorzystaniem profesjonalnego, certyfikowanego oprogramowania HTZ communications. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, oprogramowanie HTZ communicationszapewnia wysoką dokładność i aktualizację bardzo istotnych w procesie symulacji map terenowych uwzględniających także warstwę zagospodarowania terenu (zabudowa) dzięki czemu obliczenia praktycznie pokrywają się z pomiarami fizycznie wykonanymi w terenie.Posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu urządzeń radiokomunikacyjnych. Wykorzystujemy profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie m.in. CAD 3D SolidWorks, ICS Telekom (HTZ Telecommunication) oraz regularnie certyfikowany i sprzęt pomiarowy i narzędzia. Nasi pracownicy posiadają stosowne szkolenia, certyfikaty, uprawnienia oraz przepustki i zezwolenia uprawniające do pracy na obszarze kolejowym całego kraju pozostającym w zarządzie PKP PLK S.A. i innych zarządców infrastruktury kolejowej

PRODUKTYRozwiązania dla kolejnictwaRadiotelefony jednosystemowe (VHF, UHF, DMR, Trunkingowe) i wielosytemowe (VHF/GSM-R/GSM-P) dla kolejnictwa typu FXM20. Radiotelefony F-747, w wersji przewoźnej (radiotelefony pociągowe F-747M), stacjonarnej (radiotelefony bazowe F-747S) i noszonej (radiotelefony ręczne), oraz radiotelefony manewrowe. Wszystkie wyżej wymienione typy radiotelefonów posiadają bezterminowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na kolei.Szereg rozwiązań Systemów Zdalnego Sterowania Sieciami Radiotelefonicznymi typu dyspozytorskiego F-804/2, F-804/2/M dla kolejnictwa, PKP, metra, energetyki i innych służb. Systemy F-804/2 i F-804/2/M posiadają bezterminowe świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na PKP.Dedykowane dla radiotelefonów F-747, cyfrowe rejestratory rozmów typu VR-M3 w wersji stacjonarnej i przewoźnej, jedno i dwukabinowe z automatyczną przełącznicą aktywnego manipulatora oraz modele z dodatkową możliwością zdalnego monitorowania (GSM/GPRS) pozycji pojazdu (GPS), statusu radiotelefonu i szeregu innych parametrów.Maszty antenowe wibrobetonowe, kratowe i rurowe, konstrukcje wsporcze, anteny i instalacje antenowe, oprzyrządowanie, pomiary propagacji, projektowanie...

Więcej informacji na temat oferowanych usług i produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.pyrylandia.com.pl ew. kontaktując się z działem technicznym lub handlowym firmy.2019-04-05 16:52:08
Projektancie - robisz projekt radiołączności - pamiętaj o wykonaniu obliczeń propagacyjnych do celów projektowych
Skontaktuj się z nami, a zrobimyobiczenia propagacyjne szybko i profesjonalnie. Właściwe rozmieszczenie stacji bazowych oraz dobór typu i wysokości zawieszenia anten pozwoli na... więcej »
2019-04-05 16:02:36
Zaplanuj zakup radiotelefonu GSM-R
Skontaktuj się z naszym działem handlowym i umów się na prezentację radiotelefonu pociągowego GSM-R i VHF/GSM-R. Tomasz Śliwa Specjalista ds. sprzedaży +48 605 970 540... więcej »

biuro firmy: (+48) 22 644 36 35, (+48) 22 644 36 50 biuro@pyrylandia.com.pl

dział handlowy:    (+48) 605 970 540, (+48) 512 724 358 handlowy@pyrylandia.com.pl

dział serwisu:      (+48) 508 391 433, (+48) 601 350 545 serwis@pyrylandia.com.pl

dział techniczny:  (+48) 693 841 272, (+48) 603 376 100 projekty@pyrylandia.com.pl