Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Biuro Projektów Kolejowych EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU

ul. Błażeja 4B/25
61-608 Poznań
 
Prezentacja
Kontakty


Profesjonalne biuro projektów kolejowych EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU oferujące opracowania wielobranżowych projektów budowlanych z sektora budownictwa kolejowego oraz tramwajowego.Oferujemy wykonanie m. in.:
 • Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze dla inwestycji kolejowych i tramwajowych,


 • Koncepcje projektowe inwestycji infrastrukturalnych,


 • Ekspertyzy techniczne podtorza i nawierzchni kolejowej,


 • Projekty modernizacji oraz budowy bocznic kolejowych,


 • Nadzory inwestorskie w branży torowej i drogowej,


 • Analizy dokumentacji przetargowych,


 • Projekty technologiczne,


 • Doradztwo techniczne,


 • Modelowanie MES,


 • Prace inwentaryzacyjne (dokumentacje fotograficzne, metryki obiektów, plany schematyczne, regulaminy bocznic),


 • Tłumaczenia norm technicznych z języka angielskiego na polski,


 • Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót (w tym dla Wykonawców na etapie przygotowania oferty),

   e-mail: biuro@ekspertyzykolejowe.eu

Tel. 794 020 100

www.ekspertyzykolejowe.eu