Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Alza Cargo Sp. z o.o.


Alza Cargo sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 138
40-156 Katowice
Regon: 341574688
NIP: 967-136-03-22
biuro@alzacargo.pl

www.alzacargo.pl

 
Prezentacja
Komunikaty
Kontakty


Spółka Alza Cargo prowadzi od 2018 roku działalność w obszarze spedycji kolejowej towarów, usług dzierżawy taboru kolejowego, a po uzyskaniu licencji oraz niezbędnych certyfikatów bezpieczeństwa sukcesywnie rozwija działalności przewozową.

Spółka koncentruje się na usługach przewozu kruszyw, węgla, przesyłek nadzwyczajnych, towarów niebezpiecznych sklasyfikowanych w Regulaminie RID, rozwija przewozy intermodalne oraz usługi związane z obsługą bocznic kolejowych.

Swoją markę Spółka sukcesywnie buduje poprzez najwyższą jakość i terminowość świadczonych usług, przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

Ww. działania są możliwe dzięki posiadanemu doświadczeniu w realizacji przewozów licencjonowanych, spedycji kolejowej oraz zespołowi specjalistów związanych z branżą kolejową.

Specjalizacja:

* Spedycja oraz transport kolejowy na terenie Polski i Europy;

* Przesyłki całopociągowe;

* Grupy wagonowe oraz pojedyncze wagony;

* Przesyłki ponadgabarytowe;

* Transport materiałów niebezpiecznych;

* Transport i wynajem taboru kolejowego.

Wartość dodana dla Klienta:

* Informacja na życzenie o statusie przewozu;

* Szybka reakcja;

* Tworzenie ofert z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.www.alzacargo.pl

https://www.linkedin.com/company/alza-cargo-sp-z-o-o/2020-03-05 11:29:00
Wprowadzenie do eksploatacji lokomotywy CLASS 66
20.02.2020 Spółka wprowadza do eksploatacji lokomotywę spalinową JT42CWR (Class 66). Pozwoli to na dalszy rozwój przewozów towarów oraz poszerzenie portfela... więcej »
2020-03-05 11:27:33
Rozpoczęcie współpracy z operatorem intermodalnym w zakresie przewozów intermodalnych.
16.12.2019 Rozpoczęcie współpracy z operatorem intermodalnym w zakresie przewozów intermodalnych. więcej »
2020-03-05 11:26:42
Rozpoczęcie współpracy w zakresie przewozu przesyłek nadzwyczajnych
20.04.2019 Rozpoczęcie współpracy w zakresie przewozu przesyłek nadzwyczajnych. Przewozy prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa. więcej »
2020-03-05 11:25:21
ROZPOCZĘCIE PRZEWOZU KRUSZYW
11.03.2019 Rozpoczęcie współpracy w zakresie przewozów kolejowych kruszyw. Pierwszy transport prowadzony na relacji Wałbrzych Główny - Puławy Azoty. więcej »
2020-03-05 11:24:00
Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
6.12.2018 W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, Spółka przystąpiła do grona sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie... więcej »
2020-03-05 11:22:43
PIERWSZY TRANSPORT
13.10.2018  Spółka zrealizowała pierwszy transport na rozkładzie jazdy Alza Cargo w relacji Petrovice - Gdynia Port. więcej »
2020-03-05 11:16:40
UZYSKANIE CERTYFIKATÓW BEZPIECZEŃSTWA
27.08.2018 Spółka uzyskała komplet licencji i certyfikatów uprawniających do świadczenia usług transportu towarów. więcej »

Prezes Zarządu Sławomir Sobotka e-mail: biuro@alzacargo.pl Członek Zarządu Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Wojciech Nastawny tel. kom.: +48 534 166 419 e-mail: nastawny@alzacargo.pl Główna Księgowa Ewa Kucharz-Herman e-mail: kucharz-herman@alzacargo.pl Dyrektor ds. Handlu i Przewozów Józef Grochowski tel. kom.: + 48 533 325 518 e-mail: grochowski@alzacargo.pl Dyrektor Operacyjno ? Techniczny Krzysztof Warchał tel. kom.: + 48 721 333 838 e-mail: warchal@alzacargo.pl Fabian Śmigiel Kierownik dyspozytury tel. kom.: + 48 888-350-536 e-mail: smigiel@alzacargo.pl Dyspozytura tel. kom.: + 48 534 065 333 e-mail: dyspozytor@alzacargo.pl