Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.
33-121 Bogumiłowice 299
Tel: (+48) 14 675 23 00
Fax: (+48) 14 675 23 40
Email: info@strunbet.pl
www.strunbet.pl
 
Prezentacja

STRUNBET w Grupie Leonhard Moll AG

Powstała w 1957r. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET w Bogumiłowicach jest wiodącym producentem najwyższej jakości strunobetonowych podrozjazdnic i podkładów oraz żelbetowych płyt przejazdowych dla sieci PKP PLK S.A. oraz zarządców infrastruktury tramwajowej.
Od 2004r. jesteśmy w grupie Leonhard Moll AG z siedzibą w Monachium. Korzystamy z Jej doświadczeń i know-how w obszarze projektowania, produkcji i logistyki innowacyjnych prefabrykatów strunobetonowych dla sieci kolei w Polsce, Niemczech, Wlk. Brytanii, Czechach, Grecji i Chorwacji. Grupa Leonhard Moll AG dostarcza rokrocznie na europejski rynek 1 milion podkładów kolejowych najwyższej jakości.
Ciągłe inwestycje w zaawansowane technologie i know-how zapewniają stały rozwój naszej Wytwórni. Gwarantują wysoką jakość produktów potwierdzoną Certyfikatem Zarządzania Jakością ISO 9001-2008, Świadectwami UTK dopuszczenia do eksploatacji oraz Certyfikatami ZKP i Świadectwami Zgodności z europejskimi normami.

Od ponad pół wieku STRUNBET doskonali technologię wytwarzania prefabrykatów dla budownictwa kolejowego i tramwajowego ze strunobetonu. Aktualnie w naszej ofercie produkcyjnej są: podkłady kolejowe PS-94 i PS-83, podkłady PS-08/ICOSTRUN-02 dostosowane do wymagań linii dużych prędkości, polecane również na strefy przejściowe, podkłady szerokotorowe PS-83S i PS-94S dla torów o prześwicie 1520mm, podkłady tramwajowe normalnotorowe PT-99, a także podkłady PST z rozstawem szyn 1000mm oraz PS-11 do rozstawu 750 mm przeznaczone na tramwajowe i kolejowe linie wąskotorowe.
Produkowane przez STRUNBET podrozjazdnice strunobetonowe SP-06a charakteryzują się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi. Podrozjazdnice tramwajowe SPT-06 umożliwiają zamontowanie każdego rozjazdu tramwajowego
Sprawdzone konstrukcje żelbetowych płyt przejazdowych oraz strunobetonowe podkłady podsuwnicowe uzupełniają naszą ofertę.

W zakresie planowania produkcji i logistyki STRUNBET jest pewnym i solidnym partnerem. Spełniamy wszystkie wymagane przez PKP PLK S.A. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru naszych prefabrykatów oraz europejskie normy PN-EN 13 230- 1,-2, -4 :2009. Wszystkie produkowane przez naszą Wytwórnię produkty posiadają Aprobaty Techniczne oraz Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji wydane przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie.
Na podstawie indywidualnych dla każdej inwestycji planów rozjazdów przygotowujemy i dostarczamy odpowiednie dobory podrozjazdnic strunobetonowych.
Zamawiane prefabrykaty dostarczamy na czas w dowolne miejsce wg. uzgodnień wykorzystując transport kolejowy i samochodowy.