Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

CARGO Master Sp. z o.o.

CARGO Master Sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Sobieskiego 48-50

biuro@cargomaster.pl
tel./fax: +48 56 699 33 55
www.cargomaster.pl; www.cm-szkolenia.com


Bartłomiej Hadzicki
Prezes Zarządu
Dyrektor CNZ
bartlomiej.hadzicki@cargomaster.pl
tel. 56/ 699 33 55
 
Prezentacja


CARGO Master Sp. z o.o. powstała w 2011r. od grudnia tego samego roku posiada licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy, osób oraz usług trakcyjnych.Spółka posiada świadectwo bezpieczeństwa poświadczone certyfikatem bezpieczeństwa cz. A i B, wydanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.Należy nadmienić, że zgodnie ze zmianą do ustawy o transporcie kolejowym została rozszerzona definicja usługi trakcyjnej. Z definicji tej wynika, że do wykonywania usługi obsługi trakcyjnej konieczne jest posiadanie licencji na wykonywanie usług trakcyjnych. (art. 4 ust. 9a Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003 z późn. zmianami - Dz.U. 2013 poz. 1594)Celem Spółki jest być aktywnym uczestnikiem rynku przewozów kolejowych (osób i rzeczy). Posiadamy własny i dzierżawiony tabor trakcyjny, którym realizowane są zlecone przez Klientów przewozy.W ramach Spółki działa Centrum Nauki Zawodu kształcące w zawodach maszynista, manewrowy, ustawiacz, rewident taboru, zwrotniczy, dyżurny ruchu, prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe itp. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania w celu uzyskania licencji i świadectwa maszynisty, prowadzoną przez Urząd Transportu Kolejowego, pod numerem 06/11.Kursanci, po ukończonych zajęciach zdają egzaminy kwalifikacyjne przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Placówka posiada Komisje Egzaminacyjne nadające uprawnienia we wszystkich zawodach związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu pociągów.Organizujemy i przeprowadzamy pouczenia i egzaminy okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.CARGO Master Sp. z o.o. zatrudnia kadrę w zawodach maszynista pojazdów trakcyjnych, pomocnik maszynisty, rewident taboru kolejowego, ustawiacz, manewrowy.Kadra pracowników rozmieszczona jest w każdym województwie w ilości niezbędnej do wykonania zleconych zadań.Naszym klientom proponujemy:
 • obsadę drużyn pociągowych w ruchu pasażerskim i towarowym.


 • usługi rewidenckie,


 • usługi drużyn manewrowych,


 • usługi dyżurnych ruchu,


 • kompleksową obsługę bocznic kolejowych,


 • opracowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania świadectw bezpieczeństwa zatwierdzonych przez UTK,


 • doradztwo RID


 • obsługę bhp i p.poż.


 • szkoleniaCałodobowa dyspozytura zapewnia:
 • Planowanie, koordynację i kontrolę przewozów licencyjnych,


 • Śledzenie składów i przesyłek pociągowych oraz przejazdów lokomotyw luzem,


 • Ewidencję, raportowanie kursowania taboru trakcyjnego, wagonowego, oraz czasu pracy drużyn trakcyjnych.


 • Prowadzenie dokumentacji z pracy drużyn trakcyjnych oraz z pracy taboru trakcyjnego i wagonowego


 • Prowadzenie dokumentacji z pracy drużyn manewrowych, obsługi bocznic.W ramach świadczonych usług zapewniamy wykwalifikowany personel, posiadający wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające do wykonywania czynności maszynisty pojazdów trakcyjnych, ustawiacza, rewidenta taboru, dyżurnego ruchu, itp. Zatrudniamy osoby z terenu całego kraju, w celu optymalizacji zleconych zadań. Personel kierowany do wykonania zlecenia posiada zawsze aktualne badania lekarskie, egzaminy okresowe, zezwolenia na poruszanie się po infrastrukturze Polskich Linii Kolejowych, niezbędne autoryzacje i znajomość szlaków. W przypadku obsługi bocznicy, aktualną autoryzację z zakresu znajomości regulaminów technicznych bocznicy.Aktualność i ważność niezbędnych dokumentów rejestrowana jest w systemie komputerowym opracowanym specjalnie na potrzeby naszej Spółki.
 • Zapewniamy pełną obsługę zleconego zadania, (w przypadku choroby pracownika organizujemy podmianę, tak aby zlecenie zostało wykonane zgodnie ze złożonym zamówieniem).


 • Zapewniamy dokładnie tylu pracowników, ilu aktualnie Państwo potrzebujecie.


 • Nie musicie Państwo przeprowadzać rekrutacji i związanych z tym kosztów, angażować swojego działu kadr do weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatów do pracy, ani przeprowadzać rozmów kwalifikacyjnych.


 • Unikacie Państwo konieczności zatrudniania i późniejszego zwalniania pracowników w zależności o ilości wykonywanej pracy.Ponadto dysponujemy kadrą doświadczonych Kontrolerów, Instruktorów, Maszynistów Instruktorów, którzy w razie potrzeby służą swoją pomocą i wsparciem.Do tej pory zaufali nam m.in: Rail Polska, PESA Bydgoszcz, PPM-T Gdańsk, PKP Energetyka , Arriva, Koleje Wielkopolskie , CTL Train Sp. z o.o. , Lotos Kolej, Orlen Koltrans i inni …Koszt jednostkowy roboczogodziny ustalamy indywidualnie z każdym kontrahentem, w zależności o charakterystyki świadczonych usług.Kwota ta stanowi całkowite obciążenie robocizny, unikacie Państwo kosztów pośrednich zatrudniania pracowników etatowych (np. koszty funduszu socjalnego, wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, posiłków regeneracyjno wzmacniających, badań okresowych, pouczeń okresowych itp.) Całość współpracy odbywa się na podstawie umowy o współpracy w zakresie usług obsługi trakcyjnej.Ponadto w ramach FST – ubezpieczenia kolejowe Sp. z o.o. świadczymy usługi brokerskie - od pozyskania optymalnego ubezpieczenia, poprzez profesjonalną obsługę specjalistów z branży ubezpieczeniowej oraz kolejowej przy likwidacji ewentualnych szkód.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY