Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu sp. z.o.o.

ul. Mogileńska 10G
61-052 Poznań

tel./fax: +48 (061) 63 33 659
tel.kol.: (061) 63 33 659
email: sekretariat@zrk-dom.com.pl
www.zrk-dom.com.pl
 
Prezentacja
Kontakty

Dla naszych Klientów wykonujemy usługi związane z naprawą infrastruktury kolejowej, między innymi :

• Budowa i przebudowa linii kolejowych,
• Budowa i przebudowa stacji,
• Roboty ziemne i podtorzowe,
• Remonty bieżące i główne torów,
• Podbijanie toru,
• Oczyszczanie podsypki,
• Chemiczne usuwanie roślinności,
• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
• Mineralizacja pasów p. poż.,
• Prowadzenie nadzorów inwestorskich,
• Montaż i cięcie konstrukcji stalowych,
• Naprawa, konserwacja i przygotowanie do rewizji urządzeń
podlegających Dozorowi Technicznemu:
- dźwigi,
- windy,
- żurawie samojezdne,
- suwnice bramowe,
- zbiorniki ciśnieniowe
• Naprawa wózków motorowych,
• Wynajem maszyn i sprzętu do robót torowych i budowlanych,
• Świadczenie usług dźwigami i podnośnikami samochodowo - koszowymi,
• Prace budowlane: malarskie i rozbiórkowe.

W szczególności wykonujemy:

• Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej:
- mechaniczne podbijanie torów i rozjazdów z regulacją w planie i profilu
- mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej
- wymiana pojedynczych elementów nawierzchni kolejowej
- poprawienie stanu przytwierdzenia elementów nawierzchni kolejowej
- naprawy i bieżšce utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych
- odchwaszczanie ciągów linii kolejowych
- zapewnienie ciągłoœci ruchu kolejowego
• Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej:
- budowa nowych torów i rozjazdów,
- modernizacja istniejących odcinków linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
- wymiany nawierzchni kolejowej z modernizacją układów geometrycznych torów
- modernizacja układów geometrycznych połączeń torów - wymiany rozjazdów kolejowych
i skrzyżowań torów
- budowa i modernizacja przejazdów kolejowo - drogowych
• Budowa i modernizacja podtorza kolejowego:
- budowa podtorza nowo budowanych odcinków linii kolejowych i bocznic
- modernizacja podtorza istniejących odcinków linii kolejowych i bocznic
• Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego w zakresie:
- budowy nowych i modernizacji istniejących ciągów odwodnieniowych
- przebudowy i umocnienia skarp
• Pełny zakres robót ziemnych (nasypy, wykopy)
• Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego:
- likwidacja miejscowych uszkodzeń podtorza
- bieżące utrzymanie ciągów odwodnieniowych
• Przygotowanie i obsługa realizacji budowy i modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej
w zakresie:
- opracowywania dokumentacji wykonawczych i technologicznych
- obsługi geodezyjnej robót torowych i podtorzowych
- wynajmu maszyn i sprzętu do robót torowych
• Spedycja i transport materiałów nawierzchni kolejowej i maszyn do robót torowych
- materiały podsypkowe
- wyroby betonowe
- wyroby drewniane
- wyroby stalowe


Prezentacja Zakładu Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

Sekretariat Spółki email: sekretariat@zrk-dom.com.pl tel./fax +48 (61) 63-33-659 tel. +48 (061) 63-33-246