Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Neel

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne "NEEL" Sp. z o.o.
ul. Białozora 3
02-817 Warszawa
tel./fax. +48 22 648 41 30
tel. +48 22 649 56 30; +48 22 648 41 32

e-mail: neel@neel.com.pl
www.neel.com.pl

NIP: 521-03-30-812
KRS: 0000199943 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
 
Prezentacja
Kontakty


Firma istnieje od 1993 roku. Została założona przez grupę byłych pracowników Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (dzisiejsza nazwa – Instytut Kolejnictwa) w Warszawie.

W efekcie prowadzonych w okresie ostatnich 10 lat prac badawczo-rozwojowch, opracowano i wdrożono do produkcji urządzenia stanowiące absolutną nowość w skali światowej najnowocześniejszy i najbardziej innowacyjny system ochrony dużych ssaków przed kolizjami z szybko nadjeżdżającymi pociągami, znany jako „Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1”. Sposób opracowania tego systemu stanowi całkowitą nowość na skalę światową. Zasada działania polega na tym, że tuż przed przejazdem pociągu następuje krótkotrwała emisja sekwencji akustycznej składającej się z naturalnych dźwięków istniejących w przyrodzie, które dla zwierząt stanowią jednoznaczny przekaz sygnalizujący nadchodzące niebezpieczeństwo. Wykorzystane dźwięki to między innymi głosy alarmowe ptaków oraz szczekanie psów. W tworzeniu sekwencji stanowiącej tak zwaną “atrapę bodźców kluczowych” brali udział wybitni specjaliści w dziedzinie psychologii zwierząt.

Urządzenia te po raz pierwszy zostały zainstalowane na zmodernizowanym w latach 2003-2004 odcinku linii E20 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami. Kolejne instalacje to linia E65 Warszawa – Gdańsk (obszar LCS Nasielsk, LCS Działdowo, LCS Iława oraz LCS Malbork) oraz linia E30 (obszar LCS Bolesławiec i LCS Węgliniec). W listopadzie 2012 roku system UOZ-1 został zainstalowany i uruchomiony na dwóch odcinkach kolei rosyjskich RŻD, Moskwa – Petersburg oraz Petersburg – Helsinki.

Podczas Międzynarodowych Targów TRAKO 2009 firma NEEL z Warszawy otrzymała tę prestiżową nagrodę za Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1 dla linii kolejowych o dużych prędkościach ruchu pociągów. Urządzenia UOZ-1 są nowatorskim rozwiązaniem dotyczącym ochrony średnich i dużych zwierząt przed nadjeżdżającym pociągiem. Cykl badań prowadzonych przez zespół naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) potwierdził skuteczność urządzeń. Koszt wyposażenia linii kolejowej w Urządzenia Ochrony Zwierząt jest wielokrotnie niższy niż budowanie przejść dla zwierząt i grodzenie tras. Rozwiązaniem tym interesują się zarządy kolei z całej Europy.

Poza urządzeniami UOZ-1 podstawowym zakresem działania jest opracowywanie oraz produkcja systemów automatyki mikroprocesorowej dla potrzeb zasilania trakcji elektrycznej 3kV (PKP) oraz 600V prądu stałego (tramwaje). Są to urządzenia stanowiące wyposażenie podstacji trakcyjnych najnowszej generacji, zbudowanych na zasadzie tzw. „inteligencji rozproszonej” z wykorzystaniem magistrali informatycznych typu CAN-BUS. Urządzenia takie zostały zainstalowane i pracują w 54 najnowocześniejszych podstacjach trakcyjnych PKP oraz w kilku podstacjach tramwajowych. Ponad 140 kabin sekcyjnych PKP i przeszło 100 podstacji trakcyjnych PKP wyposażonych zostało w latach 1993 -2010 w opracowany i produkowany przez nas system tzw. uzależnień elektronicznych typu EUU, który zastąpił używane dotychczas na PKP przestarzałe i zawodne urządzenia centralkowe.

W latach 1997-2006 został opracowany i w kolejnych wersjach instalowany na stacjach postojowych PKP (Przemyśl-Bakończyce, Szczecin-Zaleskie Łęgi, Częstochowa, Warszawa-Grochów) system kontroli ogrzewania i klimatyzacji wagonów osobowych typu MSOW, pozwalający na sprawdzenie systemów ogrzewania i klimatyzacji, pomiary prądów ogrzewania, lokalizację usterek, jak również wstępne podgrzanie lub wychłodzenie składu wagonów oczekujących na przyjazd i podłączenie lokomotywy.

Od 2015 roku NEEL jest oficjalnym polskim przedstawicielem firmy GALLAND SAS - jest to francuska firma rodzinna, która ma ponad 70-letnie doświadczenie w sektorze kolejowym, w szczególności od strony sieci trakcyjnej, w produkcji urządzeń napowietrznych (wsporniki, automatyczne urządzenia naciągowe, izolatory sekcyjne, okucia, zwory, wieszaki, sztywna sieć trakcyjna).

Posiadamy zatwierdzony przez organizację ISOQAR System Zarządzania Jakością, obecnie zgodny z normą ISO 9001:2015.

W 2016 roku Firma NEEL została sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Urzędu Transportu Kolejowego.Ochrona zwierząt na torach kolejowych


Nasza firma opracowała najnowocześniejszy i najbardziej innowacyjny system ochrony dużych ssaków przed kolizjami z szybko nadjeżdżającymi pociągami, znany jako „Urządzenia Ochrony Zwierząt UOZ-1”. Sposób opracowania tego systemu stanowi całkowitą nowość na skalę światową. Zasada działania polega na tym, że tuż przed przejazdem pociągu następuje krótkotrwała emisja sekwencji akustycznej składającej się z naturalnych dźwięków istniejących w przyrodzie, które dla zwierząt stanowią jednoznaczny przekaz sygnalizujący nadchodzące niebezpieczeństwo. Wykorzystane dźwięki to między innymi głosy alarmowe ptaków oraz szczekanie psów. W tworzeniu sekwencji stanowiącej tak zwaną “atrapę bodźców kluczowych” brali udział wybitni specjaliści w dziedzinie psychologii zwierząt.

Bodźce kluczowe to sygnały wywołujące instynktowne reakcje nawet u zwierząt urodzonych w niewoli. W przypadku UOZ-1 dźwięki oddziałują na instynkt samozachowawczy informując zwierzęta o potencjalnym zagrożeniu życia. Zwierzęta reagują na sygnały wzmożoną czujnością i zaniepokojeniem, przerywają wykonywane czynności i odsuwają się na bezpieczną odległość od ich źródła – a więc od torów. Po przejeździe pociągu i zakończeniu emisji dźwięków zwierzęta mogą wrócić w pobliże torowiska, by dalej paść się lub przejść na drugą stronę torów.

Źródłem sygnałów są umiejscowione bezpośrednio przy torze kolejowym urządzenia wyposażone w specjalną głowicę akustyczną o dużej efektywności i dookólnej charakterystyce emisji. Mają kształt termosu o wysokości ok. 110 cm i średnicy ok. 30 cm. Montuje się je naprzemiennie po obu stronach toru, w odstępie co około 70 m. Emisja sekwencji rozpoczyna się średnio około minutę przed przejazdem pociągu i kończy w momencie, gdy pociąg mija poszczególne urządzenia. Do sterowania urządzeniami wykorzystywane są informacje o położeniach nadjeżdżających pociągów uzyskane z automatyki samoczynnej blokady liniowej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym na najbliższych stacjach. Została opracowana wersja urządzeń UOZ-1 nie wymagająca sprzęgnięcia z warstwą podstawową srk. Temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zasilania systemu znajduje się ciągle w fazie badań.

System jest bardzo elastyczny i umożliwia szeroki zakres regulacji. Możliwe jest między innymi dopasowywanie rodzaju sekwencji do pory doby lub pory roku oraz obniżanie głośności w godzinach nocnych. 

System UOZ działa na PKP od zimy 2003/2004 roku i prezentuje najwyższy poziom techniki i niezawodności działania. Nowatorskie podejście do metodyki działania systemu pozwoliło w pełni osiągnąć zamierzony efekt, czyli bardzo wysoką skuteczność przy minimalizacji efektu barierowego oraz braku efektu przyzwyczajania się zwierząt do wielokrotnie powtarzających się bodźców. Poza momentami bezpośrednio poprzedzającymi przejazd pociągu zwierzęta mogą swobodnie przekraczać linię kolejową. Nie odnotowano też spadku skuteczności działania systemu wraz z upływem lat – zwierzęta urodzone na terenie, na którym działają urządzenia UOZ, cały czas podobnie reagują na zastosowane sygnały.

Potwierdzenie skuteczności metody uzyskano w trakcie kompleksowych wieloletnich badań działania urządzeń UOZ 1 zainstalowanych na linii E20 Mińsk Mazowiecki – Siedlce, prowadzonych przez zespół naukowców z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dokumentacja filmowa z kamer całodobowego monitoringu zawiera przeszło tysiąc zarejestrowanych przypadków zachowań zwierząt z reakcją na sygnały z UOZ oraz materiał porównawczy z okresu, gdy urządzenia były wyłączone. Analiza zgromadzonych nagrań jednoznacznie udowodniła, że urządzenia wpływają na zachowania zwierząt zgodnie z założeniami i tym samym znacznie obniżają ryzyko wypadków. Wykazano, że zarówno dzikie ssaki roślinożerne (jeleniowate, dziki i zające) jak i drapieżniki (lisy) prawidłowo odczytują znaczenie zastosowanych „bodźców kluczowych” informujących o wystąpieniu zagrożenia. Jednocześnie zwierzęta nie rezygnują z przebywania w pobliżu odcinka linii kolejowej z zainstalowanymi urządzeniami UOZ-1, nadal chętnie wykorzystują okolicę linii kolejowej jako miejsce żerowania oraz bez ograniczeń przechodzą przez tory pomiędzy przejazdami pociągów.

W stosunku do tradycyjnych rozwiązań, polegających na grodzeniu linii kolejowej oraz budowie specjalnych przejść dla dużych ssaków, system ma przewagę zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Koszt instalacji urządzeń UOZ-1 jest nieporównywalnie niższy od kosztów budowy tak zwanych “zielonych mostów”, czyli górnych przejść dla zwierząt. Ponad to, zwierzęta mogą przekraczać linie kolejową w dowolnym miejscu, a nie jedynie w wyznaczonych przez człowieka lokalizacjach.

Należy pamiętać, że kolizje z udziałem zwierząt wiążą się także z zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego – częstym skutkiem kolizji jest uszkodzenie lokomotywy, znane są też przypadki wykolejenia się pociągów w wyniku najechania na stado zwierząt (np. watahę dzików). Występuje więc zbieżność interesów między potrzebami środowiska (pozostawienie możliwości swobodnej migracji zwierząt) i bezpieczeństwem ludzi (zabezpieczenie przed możliwością kolizji). Dlatego ważne jest stosowanie urządzeń chroniących zwierzęta oraz służących poprawie bezpieczeństwu ruchu – urządzeń, które zapobiegają pojawieniu się zwierzęcia na torach w momencie, kiedy nadjeżdża pociąg. System UOZ jest optymalnym rozwiązaniem problemu kolizji z dzikimi zwierzętami przy dużych prędkościach ruchu pociągów.  

Urządzenia UOZ-1 zostały wyróżnione na Targach TRAKO 2009 Nagrodą im. Ernesta Malinowskiego na najciekawszy wyrób i innowację techniczną stosowaną w kolejnictwie.

Dorota Bartoszek-Majewska

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju / Prokurent

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne "NEEL" Sp. z o. o.

tel: +48 512 601 200, mail: dorota.bartoszek@neel.com.pl