Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A.
ul. Wrocławska 7
26-600 Radom

Telefon/fax: 0-48 365 19 38 

E-mail:  kombud@kombud.com.pl 
Internet: www.kombud.com.pl
 
Prezentacja

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. świadczą swoje usługi w zakresie produkcji budowlano-montażowej, produkcji urządzeń i systemów zasilania i starowania ruchem kolejowym oraz automatyki przemysłowej. 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. funkcjonują na rynku od czerwca 1991 roku. Początkowo jako spółka cywilna pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy KOMBUD s.c. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa w połowie lat 90 pozwolił na przekształcenie firmy w Spółkę Akcyjną. 

Szybki rozwój i umocnienie pozycji firmy w branży urządzeń automatyki kolejowej osiągnęliśmy poprzez: 

1.
Konsolidację – przejmowanie podmiotów, 

2. Certyfikację wyrobów i usług, 

3. Zarządzanie poprzez jakość,

4. Stosowanie innowacyjnych technologii z wykorzystaniem osiągnięć technik mikroprocesorowych, 

5. Właściwą politykę kadrową (ścisła współpraca z Politechniką Radomską), 

6. Reinwestowanie osiągniętych zysków w nowe wyroby. 

W 2004 r. sfinalizowano przejęcie spółki KZA Radom oraz przeprowadzono niezbędne działania inwestycyjne m.in. wybudowano na jej terenie nowe hale produkcyjne, uzupełniono wyposażenie produkcyjne oraz park maszyn budowlanych. 

Na terenie spółki KZA Radom uruchomiono Centrum Obróbki i montażu podzespołów mechanicznych natomiast w siedzibie firmy Centrum Automatyki i zasilania.
W chwili obecnej Spółka zatrudnia ok. 220 pracowników, z czego ponad 100 osób to inżynierowie automatycy i elektronicy, w większości absolwenci Politechniki Radomskiej. Wysokokwalifikowana kadra jest najlepszym gwarantem wysokiej jakości i solidności wykonywanych robót. 

W ostatnich latach KOMBUD w ramach konsolidacji branży rozpoczął tworzenie grupy zakładów zdolnych do podjęcia się realizacji dużych wielobranżowych kontraktów modernizacyjnych. W chwili obecnej Grupa KOMBUD-u skupia cztery zakłady zatrudniające ok. 350 pracowników.
W trosce o zwiększenie zadowolenia naszych Klientów w roku 2000 Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania jakością ISO 9001. Starania zostały uwieńczone sukcesem. W czasie uroczystości 10-lecia istnienia Spółki Pan Prezes Ryszard Szczygielski odebrał z rąk Prezesa TÜV Rheinland/ZETOM Polska Pana Marka Muchy Certyfikat Jakości potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z normą EN ISO 9001. W roku 2003 system został dostosowany do wymogów normy EN ISO 9001:2000. 

Firma corocznie przeznacza część swojego dochodu na prace badawczo-rozwojowe, które są prowadzone we współpracy z Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa w Warszawie oraz ośrodkami naukowymi Politechniki Warszawskiej i Radomskiej. Ich efektem jest stale poszerzająca się oferta nowoczesnych wyrobów, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie i rozwiązania techniczne. 

W ofercie Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. znajdują się komputerowe systemy sterowania: 

• System monitorowego odwzorowania MOR-1, 

• System zdalnego sterowania ruchem MOR-2zs, 

• System komputerowych urządzeń stacyjnych MOR-3, 

• Licznikowy system kontroli niezajętości torów typu SKZR, 

oraz kompletne systemy zabezpieczenia przejazdów kolejowych, takie jak: 

• RASP-4 i 4F, dla przejazdów kat. B i C, 

• RHR-A dla przejazdów kat A, 

• RHR-TSR/TVU dla przejazdów kat. A obsługiwanych z odległości. 

Ponadto Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. są producentem: 

• Przetwornic elektronicznych do urządzeń s.r.k. dla potrzeb PKP, 

• Hydraulicznych napędów zapór drogowych RHR-95 w wersji dla PKP i do powszechnego zastosowania, 

• Elektromagnesów torowych ETK-98BA w wykonaniu antykradzieżowym, 

• Latarni sygnałowych LST, sygnalizatorów karzełkowych SKT oraz pasów świetlnych PST, 

• Masztów sygnałowych EHZ-2, 

• Tarcz i wskaźników torowych, 

• Wykolejnic Wk, 

• Mikroprocesorowego miernika sił MMS-1, występujących w układzie napęd –zwrotnica, 

• Aparatury zasilająco-sterującej dla urządzeń automatyki według dokumentacji zleceniodawcy lub własnych opracowań. 

oraz świadczą usługi w zakresie: 

• Montażu i remontów kapitalnych urządzeń automatyki i sterowania, 

• Napraw głównych elektrycznych napędów zwrotnicowych JEA-29, 

• Legalizacji przekaźników stosowanych w urządzeniach s.r.k., 

Spółka posiada 33 świadectwa Urzędu Transportu Kolejowego dopuszczających do eksploatacji wyroby przeznaczone do stosowania w sieciach kolejowych i uprawniających do wykonywania prac na rzecz PKP. 

Najlepszym dowodem uznania pozycji KOMBUD-u na rynku jest ilość zdobytych nagród i wyróżnień zarówno dla wyrobów jak i Zarządu firmy. Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. były wielokrotnie uczestnikiem Międzynarodowych Targów Kolejnictwa TRAKO. W ich trakcie Spółka była oceniana bardzo wysoko, czego dowodem są 3 statuetki nagrody Ernesta Malinowskiego za najlepszy wyrób targów w roku 1998, 2003 i 2007oraz jedno wyróżnienie za najlepszy polski wyrób targów w roku 2001. 

Wyroby Spółki i przedstawiciele Zarządu byli wielokrotnie nagradzani w corocznych edycjach konkursów gospodarczych organizowanych przez m.in. redakcje: Gazety Codziennej „Słowo” („Złote Skrzydła” 2002, „Brylantowe Skrzydła” 2003, „EUROSkrzydła” 2005), Gazety Wyborczej (wyróżnienie za dokonania w dziedzinie gospodarki 2002) Pulsu Biznesu („Gazela Biznesu” 2004, 2005 i 2007) oraz przez Izbę Przemysłowo Handlową Ziemi Radomskiej (Produkt Roku 1998, Manager Roku 1998 dla Ryszarda Szczygielskiego, Firma Roku 2004 w kategorii firm średnich) i Business Centre Club (Medal Europejski 2005 za wyrób RASP-4F i Medal Europejski 2005 za wyrób MOR-1).