Indeks alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Indeks branżowy
Panel firmy

ZDG TOR

ZDG "TOR" Sp. z o.o. | ul. Sielecka 35 | 00-738 Warszawa

Telefony/Fax: 0-22 323 77 44-46
oraz 0-22 323 77 50-51 

E-mail: zdgtor@zdgtor.pl  
Internet: www.zdgtor.pl
 
Prezentacja

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.

 

 

Od 1998 roku z sukcesem pomagamy firmom w dziedzinie transportu kolejowego, drogowego i lotniczego, planowania strategicznego i doradztwa finansowego, inżynierii ruchu, systemów transportowych, oddziaływania na środowisko i jego ochrony. Świadczymy usługi na rzecz organizatorów transportu, przewoźników, zarządców infrastruktury i inwestorów taborowych. Doradzamy im przy planowanych inwestycjach oraz w codziennej działalności. Portfolio usług ZDG TOR obejmuje szeroką gamę projektów z zakresu wsparcia technicznego, finansowego oraz marketingowego.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • Studia wykonalności, biznes plany, dokumentację przedprojektową;
 • Tworzenie planów transportowych, strategii rozwojowych i analiz potrzeb mieszkańców,
 • Analizy działalności i szczegółowych obszarów problemowych, tworzenie propozycji najefektywniejszych rozwiązań i strategii rozwoju;
 • Pozyskiwanie finansowania inwestycji – wskazanie opcji i tworzenie dokumentacji;
 • Audyty działalności organizacji;
 • Modele funkcjonowania spółek przewozowych;
 • Koncepcje systemów organizacji transportu;
 • Wsparcie w projektach z zakresu transportu intermodalnego;
 • Doradztwo w zakresie certyfikacji i autoryzacji bezpieczeństwa w transporcie kolejowym;
 • Optymalizację zarządzaniem taborem;
 • Optymalizację pracy bocznic oraz tworzenie modeli funkcjonowania bocznic i koncepcji systemów organizacji transportu;
 • Analizy finansowe i ekonomiczne (CBA), modelowanie finansowe;
 • Audyty projektów infrastrukturalnych i taborowych na każdym etapie realizacji projektu;
 • Ocenę obecnej sytuacji i prognozowanie rozwoju rynku i zapotrzebowania na przewozy, w tym modelowanie wielkości przewozów i systemów transportowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi;
 • Tworzenie i audyty rozkładów jazdy;
 • Wsparcie w tworzeniu systemów informatycznych (systemy sprzedaży biletów, informacja pasażerska).

Wychodzimy z założenia, że sukces klienta może być osiągnięty tylko przy dokładnym i kompleksowym rozpoznaniu technicznych, finansowo-ekonomicznych, prawnych, rynkowych itp. aspektów funkcjonowania danego przedsięwzięcia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wiedza i doświadczenie ekspertów ZDG TOR.

Nasz zespół ekspertów to specjaliści – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy potrafią znaleźć najefektywniejsze rozwiązania przedstawianych im problemów.

Nasza aktywność przejawia się nie tylko w doradzaniu, lecz także w aktywnym kształtowaniu kierunków rozwoju poszczególnych gałęzi transportu. ZDG TOR był jednym z inicjatorów utworzenia Forum Kolejowego – Railway Business Forum (RBF), powołanego w 2000 roku największego związku prywatnych pracodawców działających w obszarze transportu i przemysłu kolejowego. Ponadto specjaliści ZDG TOR brali czynny udział w powołaniu stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”.

Ważnym obszarem naszej działalności są prowadzone przez nas portale informacyjne, wydawane magazyny oraz organizowane konferencje. Eksperci i analitycy TOR są również aktywnymi komentatorami medialnymi wydarzeń z zakresu naszej specjalizacji.